Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Excel pro učitele III

  Další vzdělávání DVPP Excel pro učitele III

  Excel pro učitele III

  Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 

  Téma

  Anotace

  Počet hodin

  Grafy

  Obecný postup tvorby grafů, úprava grafu

  3

  Kontingenční tabulky a grafy

  Tvorba kontingenčních tabulek a grafů – zásady tvorby, výhody kontingenčních tabulek i grafů. Modifikace KT tabulek

  4

  Ověření dat

  Vytváření ověřovacích kritérií, použití ověření dat

  1

   Forma:

  • Prezenční

   Vzdělávací cíl:

  Absolvent se orientuje v pracovním prostředí aplikace a využívá základní nástroje Excelu pro vytváření, úpravu tabulek a využívá základní nástroje Excelu v profesním životě (příprava materiálů na výuku, využití PC techniky ve vyučovací jednotce, školní administrativa). Vytvoří graf ze zadaných hodnot, umí zvolit vhodný typ grafu, upraví graf a jeho jednotlivé části. Umí vytvořit kontingenční tabulku a dále s ní pracovat. Pomocí KT analyzuje efektivněji data a vytváří grafy. V sešitu nastavuje ověření dat tam, kde je to výhodné a umí spravovat jednotlivý pravidla ověření.

  Metody výuky jsou převážně aktivující s využitím práce s výukovým programem a online výukovými materiály na webu. Používá se také metoda výkladu, vysvětlení, rozhovoru, samostatné práce na počítači, skupinového vyučování, názorné ukázky a procvičování.

  Hodinová dotace:

  • 8 hodin

  Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

  • 15 účastníků

  Plánové místo konání:

  • Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště

  Poplatek za 1 účastníka

  • 1 200 Kč

  Informace

  • Kontakt: 

  Poslední úprava: 26. 8. 2021 09:02

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech