Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Informatika pro pedagogy ZŠ

  Další vzdělávání DVPP Informatika pro pedagogy ZŠ

  Informatika pro pedagogy ZŠ

  Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

  Forma:

  • prezenční

  Vzdělávací cíl:

  • Absolvent se orientuje v problematice práce s daty a digitální technikou a dokáže se na problém dívat s informatickou logikou. Umí pracovat ve sdíleném prostředí a zná zásady práce s vlastním účtem a heslem. Chápe kódování informací pomocí obrázků, textů a umí je dekódovat. Dokáže analyzovat prvky a systémy a popisovat vztahy mezi nimi počítačovým jazykem. Zná základy programování, dokáže navrhovat jednoduché počítačové programy, implementovat je v blokovém jazyce Scratch a dokáže analyzovat hotové programy jiných autorů. Dokáže rozvíjet své algoritmické myšlení.

  Metody výuky jsou převážně aktivující s využitím práce s aplikacemi Excel a Scratch, internetem a online výukovými materiály. Používá se také metoda výkladu, vysvětlení, rozhovoru, samostatné práce na počítači, názorné ukázky a procvičování.

  Hodinová dotace:

  • 10 hodin

  Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

  • 10 účastníků

   Plánové místo konání:

  • Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště

  Odborný garant:

  •  Mgr. Marek Machalík

  Materiální a technické zabezpečení:

  Sedm odborných počítačových učeben se samostatnými pracovními místy pro každého účastníka. Počítače jsou vybaveny moderními OS Windows, softwarem MS Office, propojené v síti LAN a s přístupem na Internet.

  Učebny jsou vybaveny dataprojektorem s plátnem, případně interaktivní tabulí. Škola provozuje vlastní e-learningový systém Moodle

  Způsob vyhodnocení akce:

  • Závěrečný dotazník, prezenční listina.

  Kalkulace předpokládaných nákladů:

  • poplatek za 1 účastníka: 2 000 Kč

  Reference:

  Poslední úprava: 8. 6. 2022 21:51

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech