Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Word pro učitele I

  Další vzdělávání DVPP Word pro učitele I

  Word pro učitele I

  Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 

  Téma

  Anotace

  Počet hodin

  Pracovní prostředí textového procesoru Word, vzhled stránky, navigace v dokumentu,

  Otevření a uložení dokumentu

  Pracovní prostředí – popis a úprava pracovního prostředí.

  Nastavení vzhledu stránky – okraje a hřbet, orientace stránky, záhlaví, zápatí, navigační nástroje.

  2

  Výběry, úpravy textu, netisknutelné znaky a odstavec ve Wordu

  Metody výběru textu, práce s netisknutelnými znaky – objasnění významu nejčastějších netisknutelných znaků.

  2

  Formátování písma a odstavců

  Nástroje na formátování písma a odstavců.

  2

  Práce s objekty

  Vkládání a práce s objekty jako jsou obrázky, textová pole a diagramy.

  2

   Forma:

  • Prezenční

   Vzdělávací cíl:

  Absolvent se orientuje v pracovním prostředí aplikace a využívá základní nástroje Wordu pro vytváření, úpravu dokumentů a využívá základní nástroje Wordu v profesním životě (příprava materiálů na výuku, využití PC techniky ve vyučovací jednotce, školní administrativa). Umí vybírat jednotlivé části v dokumentu a používá různé druhy výběrů. Rozlišuje mezi formátováním znaku (písma) a odstavce a umí je vhodně použít. Vkládá do dokumentu různé objekty (fotografie, textové pole apod.), nastavuje jim obtékání textu kolem nich.

  Metody výuky jsou převážně aktivující s využitím práce s výukovým programem a online výukovými materiály na webu. Používá se také metoda výkladu, vysvětlení, rozhovoru, samostatné práce na počítači, skupinového vyučování, názorné ukázky a procvičování.

  Hodinová dotace:

  • 8 hodin

  Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

  • 15 účastníků

  Plánové místo konání:

  • Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště

  Poplatek za 1 účastníka

  • 1 500 Kč

  Informace

  • Kontakt: 

  Poslední úprava: 26. 8. 2021 09:02

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech