Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Základní komunikativní dovednosti-začátečník

  Další vzdělávání Jazykové kurzy Základní komunikativní dovednosti-začátečník

   

  Cizí jazyk pro studenty - začátečníky se zaměřením na základní komunikativní dovednosti (NEJ, RUJ, ŠPA , FRA) 

   

  Kurz je určen pro zájemce o cizí jazyk, kteří se budou chtít rozvíjet v jiném jazyce, než do kterého byli zařazeni v rámci studia na SŠ.

  Student bude umět číst, psát a hovořit o své osobě (jméno, věk, povolání, vzdělání, koníčky), své rodině, přátelích, bydlišti. Naučí se vytvořit jednoduchou otázku, souhlasit či nesouhlasit, reagovat na dotaz, použít základní přítomný, minulý a budoucí čas, číslovky, osobní a tázací zájmena. Zvládne základní slovní zásobu, bude schopen popsat jednoduchý obrázek v rámci probraných témat, napsat jednoduchý osobní dopis, vyplnit formulář.

  • Přihlášky začátku října 2021 na adresu 
  • Cena: cca 2100 Kč (při minimálním počtu 10 účastníků)

  Poslední úprava: 26. 8. 2021 08:43

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech