Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • CISCO - IT Essentials: PC HW and SW

  Další vzdělávání Počítačové kurzy CISCO - IT Essentials: PC HW and SW

   

  IT Essentials: PC Hardware and Software.

  Tento kurz je vstupním kurzem pro program Cisco Networking Academy. Studenty seznamuje s problematikou sestavování počítače. Studium i testování probíhá on-line podle materiálů vytvořených společností Cisco, k dispozici jsou také interaktivní nástroje pro usnadnění pochopení látky. Anglicky psané materiály jsou doplněny výkladem proškoleného českého lektora a praktickými cvičeními. Údaje o absolvování kurzu zůstávají evidovány v databázi programu NetAcad, takže studenti mohou v budoucnu pokračovat vyššími kurzy například při studiu na vysoké škole.

  • Úvod do HW osobního počítače (Introduction to the Personal Computer)

  • Bezpečnostní pravidla při sestavování počítače (Safe Lab Procedure and Tool Use)

  • Sestavení počítače krok za krokem (Computer Assembly Step by Step)

  • Údržba počítače (Basics of Preventive Maintenance and Troubleshooting)

  • Operační systémy (Operating Systems)

  • Notebooky a přenosná zařízení (Laptops and Portable Devices)

  • Tiskárny a skenery (Printers and Scanners)

  • Počítačové sítě (Networks)

  • Bezpečnost (Security)

  • Komunikace v práci technika (Communication Skills)

  Všechny kurzy jsou nabízeny studentům za minimální poplatky (cca 2 000 Kč/kurz, studenti OA mají další slevu). Ceny se odvíjí i od počtu zájemců zapsaných do kurzů. Cena pro účastníky kurzů mimo akademickou sféru není v tuto chvili stanovena, odvíjí se od počtu zájemců.
  Pro aktuální nabídku kontaktujte Ing. Šimůnka na adrese:

  Poslední úprava: 27. 5. 2016 09:22

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech