Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Den otevřených dveří

  Úspěchy
  studentů

  Projekty
  školy

  Historie
  školy

  Vybavení
  školy

   

  Historie Obchodní akademie


  Začátky ekonomického školství v Uherském Hradišti jsou úzce spojeny s hospodářským rozvojem Slovácka a se vzrůstem národního uvědomění. V těchto podmínkách vznikla v roce 1902 dvouletá obchodní škola. K ní byla v roce 1905 přičleněna česká gremiální kupecká škola pokračovací, ve školním roce 1909/1910 byl otevřen první ročník obchodní školy dívčí. Nový impuls dostalo obchodní školství v našem městě po vzniku Československé republiky. V roce 1919 byla zřízena obchodní akademie, která v tehdejší době byla jedinou vyšší obchodní školou na jihovýchodní Moravě. Škola nabývala na významu zejména s růstem průmyslu ve Zlíně, ve kterém od 1. září 1933 byla také zřízena pobočka hradišťské obchodní akademie. Vyučování na obchodní akademii bylo přerušeno za 2. světové války v letech 1944/45, kdy byla škola zavřena. V následujících letech škola změnila názvy, od vyšší hospodářské školy, přes střední ekonomickou školu se v roce 1990 vrátila ke svému původnímu názvu Obchodní akademie.

  V této době škola nabízela jediný studijní obor Obchodní akademie, který poskytuje dodnes absolventům vzdělání nutné pro výkon obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, v tuzemském i zahraničním obchodě, v peněžnictví, cestovním ruchu, a dalších službách, ve státní a veřejné správě. V roce 2000 bylo studium na obchodní akademii rozšířeno o studijní obor Ekonomické lyceum, jehož hlavním posláním je vychovat nejenom dobré odborníky pro ekonomickou praxi, ale především připravit studenty pro vysokoškolské studium. V roce 2005 pak byl otevřen nejnovější studijní obor Informatika v ekonomice připravující kvalifikované odborníky v oblasti řešení ekonomické problematiky s intenzivním využitím informačních a komunikačních technologií.

  • V roce 1996 byla škola zařazena i do sítě vyšších odborných škol. Při obchodní akademii byla zřízena Vyšší odborná škola s ekonomicko-právním studijním oborem Prokurista.
  • V roce 2000 byla při škole zřízena i Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky poskytující jazykové vzdělání v nejrůznějších kurzech, včetně jednoletých pomaturitních kurzů.
  • V roce 2003 zahájila pod záštitou Palackého univerzity v Olomouci činnost Univerzita třetího věku, která s velkým úspěchem poskytuje možnosti rozvíjení životních aktivit seniorům z celého regionu.
  • Od roku 2006 spolupracuje škola s Ekonomickou fakultou Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě při organizačním a personálním zabezpečení studia v bakalářských studijních oborech Ekonomika cestovního ruchu a Sportovní management, které probíhá v prostorách Regionálního vzdělávacího centra v Uherském Hradišti.

  V průběhu existence školy docházelo k různým úpravám budovy, poslední rozsáhlé rekonstrukce,  modernizace a přístavby byly prováděny v letech 1996, 1997 a 2001.

  V současné době je škola velmi dobře materiálně vybavena. Je zde pět počítačových učeben (jedna z nich s kapacitou 36 míst), jazyková laboratoř, multimediální učebna pro 64 studentů, přednáškový sál pro 80 studentů, specializované pracoviště pro fiktivní firmu, tělocvična, knihovna a studovna. Školní počítačová síť je připojena na Internet mikrovlnným spojem s rychlostí přenosu dat 11 Mb/s. Všichni studenti mají vlastní e-mailovou adresu, přístup k počítačům mají i mimo vyučování. Studenti i zaměstnanci školy mají možnost se připojit do školní sítě i pomocí WI-FI připojení, což nabízí výrazné rozšíření možností využití výpočetní techniky v různých fázích vzdělávacího procesu.

  Škola podporuje i mimoškolní aktivity studentů, pořádá lyžařské, sportovní a vodácké kurzy, které jsou po materiální stránce školou zabezpečeny, např. vlastními čluny.

  Udržujeme úzké kontakty s významnými institucemi, ke kterým patří především Hospodářská komora, Svaz účetních, Vysoká škola ekonomická v Praze, Univerzita T. Bati ve Zlíně - fakulta ekonomiky a managementu, Národní ústav odborného vzdělávání v Praze a spolupracuje s řadou významných podniků v regionu. Spolupracujeme rovněž s obdobně zaměřenou školou Business college v dánském Aalborgu a v rámci programu SOKRATES se školou v německém Rheine a slovenském Trenčíně.

  V posledních letech se škola intenzivně zapojila do první etapy projektu UNIV při zpracování programů zaměřených na celoživotní vzdělávání a také do přípravy projektů v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů pod záštitou EU.

  Během svého trvání škola vychovala řadu osobností. Svými odbornými znalostmi získanými během studia, v mnoha případech prohloubenými dalším vysokoškolským studiem, se dovedly velmi dobře prosadit a uplatnit jako ředitelé různých institucí, profesoři na VŠ ale i jako odborníci v dalších ekonomických profesích. K nejvýznamnějším dosud žijícím absolventům patří jistě Tomáš Baťa.

  Obchodní akademie chce být školou, která se svou vysokou úrovní výchovy a vzdělání přičiňuje o další kulturní a ekonomický rozvoj našeho města a regionu.

  Poslední úprava: 31. 10. 2017 22:49

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech