Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Jednoletý pomaturitní kurz

  Jazyková škola Kurzy anglického jazyka Jednoletý pomaturitní kurz

   

  Jednoletý pomaturitní kurz

  Nabízíme jednoletý pomaturitní kurz anglického jazyka. Výhodou je statut studenta tzn. všechny výhody studentů střední školy (daňové úlevy, rodinné přídavky, sociální a zdravotní pojištění, slevy na dopravu apod.). Podmínkou pro uplatnění výhod je maturita v roce 2020. Ostatní zájemci se mohou přihlásit bez nároku na výše uvedené výhody. Ke studiu se mohou přihlásit také uchazeči, kteří zatím nebyli úspěšní u maturitní zkoušky a maturitu budou skládat v opravném termínu v září 2020. Informace naleznete na webových stránkách školy v sekci Jazyková škola.

  Ve školním roce 2022/2023 nebudeme kurz otevírat. 

  Informace na

  Jednoletý kurz, který připravuje studenty ke Státní základní jazykové zkoušce z angličtiny (SZJZ), jejíž náročnost odpovídá úrovni B2 evropského rámce. Kurz je ukončen buď složením Státní základní jazykové zkoušky přímo na naší škole nebo získáním osvědčení o absolvování kurzu.

  Kurz je určen pro studenty, jejichž znalost angličtiny je na úrovni intermediate (středně pokročilé) anebo mají za sebou tři až čtyři roky studia angličtiny (maturitní zkoušku z angličtiny)

   Náplň kurzu:

  1. prohlubování všech čtyř jazykových dovedností na požadované úrovni

  • čtení s porozuměním
  • psaní formálních i běžných dopisů, zpráv, článků apod. v rozsahu asi 300 slov
  • poslech s porozuměním
  • porozumění a vlastní vyjádření

  2. prohloubení gramatiky a představení nových gramatických struktur, a to formou doplňovacích cvičení, ale i překladů a srovnávání s mateřským jazykem

  3. nácvik technik a postupů při řešení určitých typů úloh u SZJZ

  4. vyzkoušení vzorových testů SZJZ z minulých let

  5. rozšiřování slovní zásoby a komunikativních dovedností, a to formou témat, která jsou součástí ústní zkoušky (např. bydlení, nakupování, sport, volný čas, zdraví a nemoci, jídlo a stravování, vzdělání, práce a zaměstnání, kultura, počasí, životní prostředí, apod.)

  6. konverzační hodiny s rodilým mluvčím

  V těchto je kladen důraz na schopnost komunikace, plynně hovořit na dané téma a pohotově reagovat v běžných situacích každodenního života.

  7. reálie anglicky mluvících zemí:

  prezentace o Anglii, Irsku, Walesu, Kanadě, Austrálii..., svátky a zvyky anglicky mluvících zemí, např. Halloween, Thanksgiving

  8. návštěva Britské rady a knihovny v Olomouci

  9. poznávací zájezd do Anglie

  Závěrečná státní zkouška se skládá ze dvou částí - ústní a písemné. Písemná část má 4 části:

  • porozumění čtenému textu
  • volný písemný projev
  • porozumění slyšenému textu
  • gramaticko-lexikální část

  Cena kurzu: 23.500 Kč (minimální počet účastníků 12)

  Ukončení studia:

  • všichni získají osvědčení o absolvování kurzu
  • možnost přihlásit se ke Státní jazykové zkoušce - základní
  • možnost přihlásit se k Mezinárodní jazykové zkoušce Cambridge English (FCE)

   

   

   

  Poslední úprava: 29. 4. 2022 08:07

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech