Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Státní jazyková zkouška základní

  Jazyková škola Státní jazyková zkouška základní

  Státní základní jazyková zkouška

  Náročnost odpovídá úrovni B2 evropského rámce. Zkouška se skládá se ze dvou částí:

  • a) ústní 
  • b) písemné (porozumění čtenému textu, volný písemný projev, porozumění slyšenému textu, gramaticko-lexikální část)

  Termín písemné části: celostátně stanoven

  Termín ústní části: bude domluven s uchazeči (tuto část konají pouze uchazeči úspěšní u písemné části)

  Obě části zkoušky je možno vykonat přímo na naší škole.

  Cena a platba

  • Cena za písemnou část: 2.700,- Kč
  • Cena za ústní část: 500,- Kč (až po úspěšné písemné části)

  Ceny platí, přihlásí-li se 3 a více uchazečů. Pokud se přihlásí 2, zvyšuje se cena za písemnou část.

  Doklad o zaplacení je nutno doložit vždy před vykonáním dané části zkoušky.

  Číslo účtu: 5558970287/0100 
  var. symbol: 17052019
  do poznámky pro příjemce uveďte své jméno

  (při bezhotovostní platbě si nechte vygenerovat potvrzení o platbě) 

  Informace na:

  Poslední úprava: 29. 4. 2022 08:18

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech