Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Den otevřených dveří

  Úspěchy
  studentů

  Projekty
  školy

  Historie
  školy

  Vybavení
  školy

   

  DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL - REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

  Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

  Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

  Šablony SŠ a VOŠ OAUH II 2019-2021

  Období projektu:

  1.9.2019 - 31.8.2021

  Aktivity projektu:

  Střední škola:

  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
  • Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP
  • Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ
  • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
  • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Projektový den ve škole
  • Projektový den mimo školu

  Vyšší odborná škola:

  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora VOŠ
  • Školní kariérový poradce – personální podpora VOŠ
  • Vzájemná spolupráce pedagogů VOŠ
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky ve VOŠ
  • Projektový den ve škole

   

  IROP - Dílna HW a počítačových sítí (2018-2019)

  Název projektu: Obchodní akademie, VOŠ a JŠ Uh. Hradiště – Dílna HW a počítačových sítí

  Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002569

  Projekt Dílna HW a počítačových sítí je spolufinancován Evropskou unií částkou 1 785 966,45 Kč.

  Popis:

  Záměrem finální podoby projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání investicí do odborného vzdělávání včetně odborné přípravy pro získávání dovedností, a to prostřednictvím vytvoření materiálních podmínek pro výuku technického oboru Informační technologie.

  Pořízením nejnovějšího a moderního vybavení odborné učebny dojde k popularizaci a zpřístupnění nejnovějších poznatků z přírodních věd, práce s digitálními technologiemi a technických oborů ve výuce.

  Záměrem finální podoby projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání investicí do odborného vzdělávání včetně odborné přípravy pro získávání dovedností, a to prostřednictvím vytvoření materiálních podmínek pro výuku technického oboru Informační technologie.

  Pořízením nejnovějšího a moderního vybavení odborné učebny dojde k popularizaci a zpřístupnění nejnovějších poznatků z přírodních věd, práce s digitálními technologiemi a technických oborů ve výuce.

   

  Šablony SŠ a VOŠ OAUH (2017-2019)

  Období projektu:

  1.8.2017 - 31.7.2019

  Aktivity projektu:

  Střední škola:

  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele - personální podpora SŠ
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
  • Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ - Výchova k podnikavosti
  • Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ - ICT
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - Čtenářská gramotnost
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - Matematická gramostnost
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - Cizí jazyky
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - Mentoring
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - Kariérové vzdělávání
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - ICT
  • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
  • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

  Vyšší odborná škola:

  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele - personální podpora VOŠ
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky na VOŠ

   

  Šablony 2012-2014

  Další projekty, aktuální výzvy

  Poslední úprava: 29. 6. 2022 11:15

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech