Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Maturitní zkouška

  Střední škola Informační technologie Maturitní zkouška

  Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021

   

  Mimořádný termín obhajob maturitních prací (7. červenec 2021)

  Oznámení o konání ústní maturitní zkoušky

  Termíny maturitních zkoušek

  Zveřejnění nových termínů: Termíny MZ Jaro 2021 - aktualizace 22.3.2021.pdf

  Tabulka termínů maturit 

  *Formulář Oznámení o konání ústní maturitní zkoušky je žákům k dispozici na webových stránkách školy v části Střední škola - O škole - Formuláře pro podávání žádostí.

  Opatření pro náhradní a opravné termíny (MŠMT, 28. 4. 2021): MSMT_3267_2021_6_Podpis PM_konverze.pdf

  Informace MŠMT z 30. listopadu 2020 k maturitním zkouškám

  MATURITNÍ ZKOUŠKY

  Maturity v jarním zkušebním období v roce 2021 včetně zkoušek opravných a náhradních proběhnou v souladu s platnou legislativou, termín konání se může případně odvíjet od aktuální epidemiologické situace. Proto i termín pro přihlášky k nim se nemění a zůstává stanoven na 1. prosinec 2020. V případě příznivé epidemiologické situace proběhne zkouška v nezměněné podobě, formě i ve standardních termínech. V případě méně příznivé epidemiologické situace je pak možné, obdobně jako ve zkušebním období jaro 2020, přistoupit k posunu termínů. Redukce jakékoliv části maturitní zkoušky se neplánuje. MŠMT je však připraveno zohlednit situaci žáků s nařízenou pracovní povinností ve zdravotnictví a sociálních službách, a to například navýšením počtu možných termínů pro konání zkoušek.

  K samotné maturitní zkoušce je pak třeba doplnit, že její model zaznamenal na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky výrazných změn. Novela školského zákona přinesla změny v původně platné struktuře obou částí, tedy jak společné, tak profilové. Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka nebo matematiky. Pro žádný obor vzdělání není zákonem stanovena povinnost maturovat z matematiky.

  Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

  Změny se týkají také profilové části, která se skládá jednak ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a také z dalších 2 nebo 3 povinných profilových zkoušek (konkrétní počet pro daný obor stanovuje rámcový vzdělávací program). 

  Otázky k MZ, stanovení předmětů pro profilovou část MZ a společná ustanovení ke konání zkoušek profilové části MZ z CJL a ANJ jsou vystaveny na Moodle - Střední škola - Maturita 2021

  VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA - registrace a udělení souhlasu

  Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané dokumenty související s organizací a zejména s výsledky společné části maturitní zkoušky.

  Výsledkový portál žáka je založen na principu registrace žáka, jeho následném souhlasu se zasíláním dokumentů a předáním těchto dokumentů na soukromou e-mailovou adresu v zabezpečené podobě.

  • Registrujte se na portál 
  • Přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem, které jste zvolili při registraci na portál.
  • V levém menu zvolte odkaz Výsledky zkoušek. Zobrazí se tabulka zkoušek evidovaných k Vašemu účtu.
  • Volbou Udělit souhlas udělíte souhlas se zasíláním dokumentů na e-mailovou adresu, která je zároveň Vaším uživatelským jménem pro přístup na portál. Dokumenty Vám budou zaslány v příslušných termínech – vizte rozpis níže.
  • V případě požadavku na odvolání souhlasu se zasíláním dokumentů zvolte možnost Odvolat souhlas.

  Podrobné postupy pro registraci a udělení souhlasu se zasíláním dokumentů 

  Všichni maturanti musí udělit souhlas pro zaslání dokumentů na email.

  Důležité dokumenty

  Další důležité odkazy k maturitní zkoušce

  Poslední úprava: 28. 5. 2021 15:04

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech