Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Předměty IT

  Střední škola Informační technologie Předměty IT

  Výuka IT

  Záměrem vzdělávání v oboru Informační technologie je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa.Vzdělání žáků klade důraz na jejich odpovědnost, čestnost, důslednost, pracovitost, soustavnost a podnikavost. Naši žáci jsou cílevědomě vedeni k týmové práci a k vytváření dobrých mezilidských vztahů, Jsou připravováni na další studium na vysokých školách, vyšších odborných školách a na uplatnění v praxi. Studium si klade za cíl všestranný rozvoj v oblasti IT:

  Informatické předměty dle platného ŠVP 

  Předmět  Zkratka  Ročník 
   Počítačový hardware PHW  1, 2 
   Úvod do počítačových systémů UPS 
   Kancelářský software  KSW
   Programování PRO 1,  2,  4 
   Webové aplikace WEB 1, 2, 3, 4 
   Počítačové sítě  POS  2, 3 
   Příprava a dokumentace projektu  PDP  2, 3 
   Praktický projekt   PRJ 
   Počítačová grafika a multimédia   PGM  3, 4 
   Operační systémy    OSY 3, 4 
   Zpracování dokumentů na PC   ZDO  1, 3 

    

  Poslední úprava: 19. 11. 2020 07:05

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech