Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Profil oboru - učební plán

  Střední škola Informační technologie Profil oboru - učební plán

  Charakteristika ŠVP

   

  Název ŠVP Informační technologie
  Školní vzdělávací program 

  SVP_IT_od_1_9_2018.pdf (4. ročník)

  SVP_IT_od  1_9_2019.pdf (3. ročník)

  SVP_IT_od_1_9_2020.pdf (2. ročník)

  SVP_IT_od_1_9_2021.pdf (1. ročník)

  Kód a název vzdělávacího programu 18-20-M/01 Informační technologie
  Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
  Délka a forma vzdělání čtyřleté denní
  Způsob ukončení maturitní zkouška
  Certifikace vysvědčení o maturitní zkoušce
  Platnost od od 1. 9. 2010

   

  Učební osnova

  Profil oboru

  Obor připravuje žáky pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti řešení ekonomické problematiky s aktivním využitím PC a prací spojených komunikační technikou. Při studiu získají žáci potřebné technické znalosti a dovednosti z oblasti počítačového hardwaru a softwaru, počítačových sítí a technických prostředků přenosu dat. Získají také potřebný přehled o vývoji v oboru, novinkách a možnostech zvyšování kvality práce s informacemi. Jsou vybaveni znalostmi pro orientaci v tržním hospodářství, tvorbě podnikové identity a mají základní přehled v makroekonomice. V situaci pracovního, odborného a společenského charakteru jsou připraveni plynně se vyjadřovat v anglickém jazyce. Jsou schopni připravit jednací a prezentační akce po stránce organizační i technické. Absolventi zvládnou kromě pouhého používání hotových produktů také aktivní účast na tvorbě projektů.

  Profil absolventa v odborné oblasti

  • umí analyzovat a navrhovat ekonomické projekty
  • orientuje se v problematice ekonomiky, účetnictví a daní
  • umí aktivně využívat prostředky moderní komunikace
  • ovládá podstatu tvorby algoritmů ekonomických úloh
  • je schopen vytvořit komplexní jednoduchou ekonomickou softwarovou aplikaci
  • zná ergonomii počítačových systémů a programového vybavení
  • po příslušné praxi dokáže plnit samostatně a iniciativně komplexnější úlohy
  • ovládá dva světové jazyky

  Absolvent je připravován tak, aby po absolvování nástupní praxe a odpovídající době zapracování se mohl uplatnit ve funkcích středního managementu z hlediska odborného, a to například jako analytik a programátor ekonomického softwaru, v oblasti zpracování dat i ve studiích DTP

  Student získává složením maturitní zkoušky obecně odborné vzdělání, které umožňuje studovat na vysoké škole nebo vyšší odborné škole.

  Bezbariérová škola

  Naše škola je kompletně bezbariérová. Takže i studenti s jakýmkoliv tělesným postižením jsou u nás vítáni a jsme schopni jim nabídnout bezbariérový přístup do školy (nájezdy u vstupu) i kompletní bezbariérový pohyb v prostorách školy (moderní výtah + rovné chodby).

  Poslední úprava: 24. 8. 2021 21:13

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech