Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Výsledky přiímacího řízení 2021/2022

  Střední škola Informační technologie Výsledky přiímacího řízení 2021/2022

  Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

  Pořadí uchazečů přijímacího řízení zveřejněné ředitelem školy dle §4, 671/2004 Sb. Vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách:

  Výsledky 28. dubna 2022 po řádném termínu 

  Obchodní akademie: Vysledky_OA_web.pdf 

  Informační technologie: Vysledky_IT_web.pdf

  Výsledky 18. května 2022 po náhradním termínu 

  Obchodní akademie: VYSLEDKY_OA_WEB-poNT.pdf


  Přečtěte si informace:

  Pro přijaté:  Informace pro zákonné zástupce PŘIJATÝCH uchazečů o studium_2022.pdf
  - při odevzdání zápisového lístku budete dotazováni na výběr 2. cizího jazyka (NEJ, RUJ, SPJ)

  Pro nepřijaté: Informace pro zákonné zástupce NEPŘIJATÝCH uchazečů o studium_2022.pdf 

   

  Seznam všech přijatých uchazečů dle § 60, odstavce (16), 561/2004 Sb. Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

  Seznam přijatých uchazečů dle § 60_sken.pdf

  Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí.

  V Uherském Hradišti 28. 4. 2022

  Ing. Jiří Durďák
  ředitel školy

  Poslední úprava: 18. 5. 2022 10:20

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech