Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Obecně prospěšná společnost

  Střední škola O škole Obecně prospěšná společnost

  Obecně prospěšná společnost Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Uherské Hradiště byla založena Zakládací listinou ze dne 11. 12. 1998 a vznikla zápisem do rejstříku dne 21. 4. 1999.

  Posláním společnosti je všestranné úsilí o rozvoj výchovně vzdělávací činnosti zakladatele a mimoškolní činnosti studentů zakladatele poskytováním obecně prospěšných služeb.

  Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb:

  • Činnost pro zlepšení podmínek výuky
  • Činnost směřující k modernizaci přístrojového vybavení učeben a laboratoří a vybavení didaktickou a instrumentální technikou
  • Zprostředkování, zajištění a realizace zimních výcvikových kurzů a turisticko-branných kurzů
  • Zprostředkování, zajištění a realizace odborných praxí v tuzemsku i v zahraničí
  • Zabezpečení zahraničních odborných lektorů pro jazykovou a odbornou výuku
  • Organizování plesu žáky školy
  • Odměňování žáků při soutěžích jednotlivců a družstev
  • Odměňování žáků na závěr školního roku za prospěch, práci pro třídu a reprezentaci školy
  • Úhrada výdajů souvisejících se školními aktivitami žáků a prezentací školy

  Zdroje financování obecně prospěšné společnosti:

  • Hodnota vkladu zakladatele
  • Hodnota přijatých darů
  • Dotace

  Orgány obecně prospěšné společnosti je správní rada, dozorčí rada a ředitel. Zasedání správní rady, dozorčí rady a ředitele se koná dle potřeby, minimálně alespoň dvakrát ročně.

  Na zasedání správní rady bylo schváleno, že zdrojem financování budou příspěvky rodičů žáků školy.

  • Příspěvek se platí jen v prvním ročníku ve výši Kč 2400,-.
  • Číslo účtu: 5569880287/0100
  • Variabilní symbol: rodné číslo žáka

  Poslední úprava: 5. 11. 2018 17:04

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech