Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Otázky a odpovědi

  Střední škola O škole Otázky a odpovědi

  Otázky a odpovědi (FAQ)

  O škole

  Má škola internát?
  Naše škola nedisponuje internátem. Naši žáci SOŠ a studenti VOŠ jsou ubytováni dle své vlastní volby v těchto internátech: v Domově mládeže Mojmír v Uherském Hradišti a v Domově mládeže Staré Město. Přesto, že má naše škola s těmito domovy mládeže uzavřenou spolupráci, k ubytování se studenti a žáci přihlašují sami. Za nezletilé žáky to činí jejich rodiče. Škola pak obdrží od domova mládeže seznam ubytovaných žáků. V obou internátech je nastaven „středoškolský režim“ – pevně stanovená večerka, kterou musí dodržovat – jak žáci, tak zletilí studenti. Bližší informace o ubytování obdržíte v domovech mládeže.
  Kolik procent může být max. omluveno, kolik může mít žák absence v předmětu?
  Dle školního řádu nesmí překročit absence 20 %.
  Jak Vaše škola pečuje o rozvoj talentovaných žáků?
  Naši žáci se zúčastňují různých odborných soutěží a škola také soutěže sama organizuje. Od třetího ročníku oboru Obchodní akademie škola nabízí možnost profilace pomocí volitelných předmětů.
  Jaké cizí jazyky je možné studovat na Vaší škole?
  Žáci oboru 63-41-M/02 – Obchodní akademie mají jako první jazyk anglický jazyk, jako druhý jazyk si volí z nabídky ruský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk. Žáci oboru 18-20—M/01 – Informační technologie mají jako první jazyk anglický jazyk a jako druhý jazyk německý jazyk
  Je škola bezbariérová?
  Ano, škole je prakticky bezbariérová. Žáci se zdravotními omezeními mohou využívat výtah, díky kterému mají možnost přesunu po celé budově školy.
  Podporuje Vaše škola zájem studentů o sport?
  Ano, naše škola organizuje sportovní hry, žáci se zúčastňují se sportovních soutěží na úrovni města, kraje i republiky. V prvním ročníku je organizován lyžařský výcvikový kurz, v druhém ročníku letní výcvikový kurs v Itálii či Španělsku. Ve třetím ročníku naše škola pořádá vodácký kurz.
  Má škola jídelnu?
  Nemá, žáci se stravují v přilehlé Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické nebo Střední umělecké průmyslové škole. Mají tak na výběr ze dvou jídelen, které jsou pár minut od školy
  Má škola pokračující studium?
  Má, jde o Vyšší odbornou školu, obor Ekonomicko-právní činnost. Podmínkou přijetí je maturitní vysvědčení. Více informací naleznete na našich stránkách.
  Nabízí Vaše škola nějaké kurzy?
  Ano, naše škola nabízí v rámci své Jazykové školy kurzy anglického, německého, ruského a španělského jazyka. Dále nabízí Počítačové kurzy a Kurzy pro žáky ZŠ či Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na VŠ.
  Kdy většinou začíná ráno vyučování a kdy končí odpoledne vyučování
  Výuka začíná v 7:55, případně občas v 7:00. Končí buď ve 13:20, 14:10 či 15:00 dle rozvrhu. V případě Tělocviku (v 1. ročníku se chodí plavat na bazén) se většinou končí v 15:50.
  Je jazyková nabídka 2. cizích jazyků stejná pro oba studijní obory?
  Jazyková nabídka je u oborů rozličná. U oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie nabízíme uchazečům výběr z těchto cizích jazyků: německý jazyk /NEJ/, ruský jazyk /RUJ/ a španělský jazyk /SPJ/.
  U oboru 18-20-M/01 Informační technologie je rozdělení cizích jazyků pevně stanovené: 1. cizí jazyk - anglický jazyk, 2. cizí jazyk - německý jazyk. TOTO ROZDĚLENÍ JE NEMĚNNÉ.

  Přijímací zkoušky

  Do kdy mám odevzdat přihlášku?
  Přihlášky na naší školu se odevzdávají nejpozději do 1. března.
  Kdy se konají přijímací zkoušky?
  Jednotná přijímací zkouška na střední školu se koná ve dnech:
  • 12. dubna 2022 (1. termín)
  • 13. dubna 2022 (2. termín)
  Vyžaduje škola na přihlášce lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka?
  Na obory denního studia 63-41-M/02 – Obchodní akademie a 18-20—M/01 – Informační technologie nevyžadujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka
  Budou se na Vaší škole konat přípravné kurzy na jednotné příjímací zkoušky?
  V tomto školním roce neplánujeme konání prezenčních přípravných kurzů. Uchazečům doporučujeme sledovat prijimacky.cermat.cz a procvicprijimacky.cermat.cz kde jsou k dispozici testy z minulých ročníků JPZ, průvodce řešením testů, tipy a doporučení pro uchazeče a v únoru zde budou vystaveny nové ilustrační testy z loňského přijímacího řízení.
  Jaká jsou kritéria pro přijetí na tuto školu? Kritéria pro přijetí na naší školu budou zveřejněna nejpozději 31. ledna na této stránce
  Kolik tříd v jednotlivých oborech bude otevřeno?
  V tomto školním roce budou otevřeny:
  • 3 třídy čtyřletého denního studia oboru 63-41-M/02 - Obchodní akademie
  • 1 třída čtyřletého denního studia oboru 18-20-M/01 Informační technologie
  Píšou se do přihlášek na SŠ soutěže a přihlíží se k nim u rozhodování u přijímacího řízení?
  Psát je nemusíte. V našem přijímacím řízení se neudělují žádné body navíc za úspěchy v soutěžích.
  Lze podat přihlášku na oba obory současně?
  Ano, klidně si můžete podat přihlášku na oba dva naše obory.

  Obor Obchodní akademie

  Které odborné předměty jsou na Vaší škole vyučovány?
  V rámci oboru Obchodní akademie jde o předměty Ekonomika, Účetnictví, Obchodní korespondence, Mezinárodní obchod, Kreativní ekonomika, Marketing cestovního ruchu aj.
  Slyšela jsem něco o Studentské firmě. Co to je?
  V rámci volitelných předmětů ve 3. ročníku si žáci mohou zvolit předmět Aplikovaná ekonomie, ve kterém mají možnost jeden školní rok reálně podnikat. S pomocí vyučujícího si založí vlastní studentskou firmu, kterou sami řídí a sami si také určí, jaký výrobek či službu budou nabízet.
  Jaké další předměty se na škole vyučují kromě odborných předmětů?
  Vyučují se i předměty jako Hospodářský zeměpis, Základy přírodních věd a další. Seznam všech najdete na stránkách školy</>a>
  Jaká je procentuální úspěšnost přijetí absolventů školy na VŠ?
  Velmi vysoké. V prvním kole bývá přijato kolem 90 % uchazečů.

  Obor Informační technologie

  Které odborné předměty jsou na Vaší škole vyučovány?
  U oboru Informační technologie vyučujeme Počítačový hardware, Programování, Webové aplikace, Počítačové sítě, Počítačová grafika a multimédia, Operační systémy aj. Přehled najdete na stránce předměty IT
  V jakých jazycích se naučím programovat?
  Programujeme zejména v Javě, nevynecháme ani tvorbu mobilních aplikací. Při tvorbě webu jsou samozřejmostí jazyky HTML, CSS, PHP, SQL, JAVASCRIPT.
  Zajímám se o grafiku. Co všechno budeme dělat?
  V rámci předmětu Počítačová grafika a multimédia se naučíme pracovat s vektorovou a rastrovou grafikou. Seznámíme se i s modelováním 3D objektů či tiskem na 3D tiskárně. Pro výuku využíváme nástroje od firmy ADOBE a Maxon (Cinema4D)
  Budu mít v rámci studia možnost pracovat na nějakých větších projektech?
  Určitě. Již od prvního ročníku budete moci pracovat na menších projektech v Programování (tvorba hry) a vytvoříte si svůj web. Ve třetím ročníku pak máme přímo předmět Praktický projekt, kde si vyzkoušíte všechny činnosti spojené s vedením projektu až po jeho implementaci a testování. Celé studium je pak završeno maturitním projektem.
  Navíc se kdykoliv v průběhu studia můžete zúčastnit soutěže SOČ , ve které vytváříte práci na úrovni bakalářské práce.
  Účastní se škola nějakých informatických soutěží?
  Pravidelně se zapojujeme do spousty soutěží, ve kterých dosahujeme na přední místa. Jedná se zejména o soutěže SOČ , Soutěž v programování, Bobřík informatiky, Soutěž v grafických disciplínách aj.  Poslední úprava: 15. 2. 2022 13:33

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech