• Maturitní zkouška

  Střední škola Obchodní akademie Maturitní zkouška

  Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020

  Přihlašování žáků k podzimnímu termínu maturitní zkoušky:

  • 25.6. 7:30 – 11:30, 12:30 – 13:30,
  • 29.6. 7:30 – 11:30,
  • 30.6. 7:30 – 10:00.

  Žáci se v jeden z těchto termínů dostaví k zápisu k Ing. Zlatníkové (211). Pokud se nebudou chtít k podzimnímu termínu hlásit, oznámí tuto skutečnost co nejdříve. 

  Ochrana zdraví při konání maturitních zkoušek.pdf

  Harmonogram pro žáky 4. ročníku

  • Termín uzavření klasifikace žáků 4. ročníku se stanovuje na 5. 5. 2020, termín klasifikační porady žáků 4. ročníku na 7. 5. 2020. Výuka žáků 4. ročníku dle rozvrhu končí 7. 5. 2020.
  • Od 11. května 2020 bude pravděpodobně umožněna osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků, a to primárně za účelem přípravy na maturitní zkoušky. Přítomnost žáků není povinná. Konzultace  budou organizovány podle  vypsaného rozvrhu na základě rezervačního systému. Konzultace budou organizovány pro žáky 4.A,C,D z předmětů CJL, ANJ, MAT, UCE, EKO, ITE, PEK, pro žáky 4.B z předmětů CJL, ANJ, MAT, EKO, PRO
  • 26. 5. 2020 praktická maturitní zkouška oboru OA konaná písemnou formou
  • 27. 5 . – 28. 5. 2020 obhajoby maturitních prací žáků oboru IT
  • 1. 6. 2020 společná část maturitní zkoušky, 8:00 didaktický test matematika, 13:00 didaktický test anglický jazyk
  • 2. 6. 2020 společná část maturitní zkoušky, 8:00 didaktický test český jazyk a literatura
  • Ústní zkoušky společné i profilové části maturitní zkoušky – 4. A, 4.D – 9. 6. – 12 . 6. 2020, 4.B , 4. C, 16. 6. – 19. 6. 2020
  Jednotlivé body výše uvedeného harmonogramu budeme dále upřesňovat dle aktuální situace a pokynů MŠMT!

  Jak to letos bude? http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

  Nový zákon o přijímacích zkouškách a maturitní zkoušce ze dne : 002_Informace_k_novemu_zakonu o přijímacím řízení na SŠ a k ukončování středoškolského vzdělávání.pdf

  Aktuální informace:https://maturita.cermat.cz/

  Informace MŠMT ke dni 30.3.2020: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym 

  VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA - registrace a udělení souhlasu

  Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané dokumenty související s organizací a zejména s výsledky společné části maturitní zkoušky.

  Výsledkový portál žáka je založen na principu registrace žáka, jeho následném souhlasu se zasíláním dokumentů a předáním těchto dokumentů na soukromou e-mailovou adresu v zabezpečené podobě.

  • Registrujte se na portál 
  • Přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem, které jste zvolili při registraci na portál.
  • V levém menu zvolte odkaz Výsledky zkoušek. Zobrazí se tabulka zkoušek evidovaných k Vašemu účtu.
  • Volbou Udělit souhlas udělíte souhlas se zasíláním dokumentů na e-mailovou adresu, která je zároveň Vaším uživatelským jménem pro přístup na portál. Dokumenty Vám budou zaslány v příslušných termínech – vizte rozpis níže.
  • V případě požadavku na odvolání souhlasu se zasíláním dokumentů zvolte možnost Odvolat souhlas.

  Podrobné postupy pro registraci a udělení souhlasu se zasíláním dokumentů 

  Všichni maturanti musí udělit souhlas pro zaslání dokumentů na email.

  Přihlašování k Matematice+

  I v letošním školním roce se mohou žáci přihlašovat k Matematice+ samostatně, nikoli prostřednictvím školy, a to do 15. ledna 2020 na výsledkovém portálu žáka (vpz.cermat.cz). Zkouška je nepovinná a bezplatná. Absolvent zkoušky získá certifikát o výsledku, který pak může či nemusí uplatnit.

  Stále více vysokých škol si uvědomuje studijní potenciál žáků, kteří jsou schopni tuto zkoušku úspěšně složit. Proto mnohé fakulty vysokých škol výsledek zkoušky zohledňují v přijímacím řízení a v některých případech vyjadřují podporu např. formou jednorázových stipendií. Nejedná se pouze o vysoké školy matematického nebo technického zaměření, ale např. i o Právnickou fakultu, Lékařskou fakultu a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy.

  Na stránkách www.cermat.cz je uveden seznam vysokých škol, které zkoušku zohledňují.
  I když je seznam průběžně aktualizován, nemusí obsahovat informace všech vysokých škol. Proto je vždy dobré ověřit si podmínky konkrétní školy, o níž má žák zájem.

  Důležité dokumenty

  Další důležité odkazy k maturitní zkoušce

  Poslední úprava: 8. 6. 2020 16:04

  Partneři