Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Přijímací řízení

  Střední škola Obchodní akademie Přijímací řízení

  Informace o I. kole přijímacího řízení na SŠ 2022 – 2023 

   

  Kontaktní údaje na studijní oddělení:

  Tel. 572 433 012
  E-mail:  frantova@oauh.cz

  Ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny:

  • 3 třídy  (90 žáků) čtyřletého denního studia oboru 63-41-M/02 - Obchodní akademie
  • 1 třída (30 žáků) čtyřletého denního studia oboru 18-20-M/01 Informační technologie

  Kritéria přijímacího řízení:

  Kritéria přijímacího řízení na OA_2022_2023.pdf

  Přihláška na střední školu.pdf 

  Prihlaska_SS_2022_denni_VZOR.pdf

  Důležité termíny:

  • 1. kolo přijímacího řízení koná v termínech 12. dubna 2022 a 13. dubna 2022.
  • Náhradní termíny pro první kolo jsou stanoveny na 10. května 2022 a 11. května 2022.

  Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

  • a) průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, přičemž je stanovena bodová hranice pro přijetí
  • b) výsledku jednotné přijímací zkoušky ve formě jednotných testů (test z Matematiky a její aplikace a Českého jazyka a literatury)

  Celkové hodnocení

  Celkový počet bodů k přijímacímu řízení je kombinací bodů získaných za výsledky na základní škole a za jednotné přijímací zkoušky.

  BODY = ZS + MAT + CJL

  Přitom:

  ZS = body za výsledky ze základní školy, maximum 60 bodů

  MAT = počet bodů z centrálně zadávaného testu z matematiky, maximum 50 bodů

  CJL = počet bodů z centrálně zadávaného testu z českého jazyka literatury, maximum 50 bodů

  Výpočet bodů ze základní školy:  ZS = 75 - 15P,

  kde P je celkový průměr známek na vysvědčení z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy (údaje z přihlášky).

  Minimální hranice ZS pro přijetí ke studiu je stanovena na 15 bodů.

  Maximální počet získaných bodů celkem = 160

  Pořadí uchazečů

  1. Výsledné pořadí uchazečů je dáno celkovým počtem bodů (tj. součtem ZS+MAT+CJL).

  2. Pokud trvá shoda, je přednostně zařazen uchazeč, který dosáhl vyššího počtu bodů v testech z matematiky + českého jazyka (nepřihlíží se k výsledkům ze ZŠ).

  3. Pokud shoda nadále trvá, je přednostně zařazen uchazeč, který dosáhl vyššího počtu bodů v testu z matematiky (k ostatním získaným bodům se nepřihlíží).

  4. Pokud shoda nadále trvá, je přednostně zařazen uchazeč, který má na vysvědčení z 1. pololetí 9. třídy ZŠ lepší hodnocení z předmětů: matematika, český jazyk a literatura, anglický jazyk (v tomto pořadí).

  Poslední úprava: 18. 2. 2022 10:43

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech