Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Profil oboru - učební plán

  Střední škola Obchodní akademie Profil oboru - učební plán

  Charakteristika ŠVP

   

  Název ŠVP Obchodní akademie Uherské Hradiště
  Školní vzdělávací program

  ŠVP_OA__od_1_9_2018.pdf (4. ročník)

  ŠVP_OA__od_1_9_2019.pdf (3. ročník)

  ŠVP_OA__od_1_9_2020.pdf (2. ročník)

  ŠVP_OA__od_1_9_2021.pdf (1. ročník)

  Kód a název vzdělávacího programu 63-41-M/02 Obchodní akademie
  Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
  Délka a forma vzdělání čtyřleté denní
  Způsob ukončení maturitní zkouška
  Certifikace vysvědčení o maturitní zkoušce
  Platnost od od 1. 9. 2009

   Učební plán

  Profil absolventa

  Absolvent má všeobecné i odborné vzdělání pro výkon obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, ve vnitřním i zahraničním obchodě, v peněžnictví, cestovním ruchu. Je připraven na provádění různých činností souvisejících s obchodně podnikatelskou praxí na úrovni podniků i ve vnitropodnikových útvarech. Mezi typické činnosti prováděné v praxi patří marketingové činnosti v tuzemsku i zahraničí, činnosti zabezpečující finanční hospodaření podniku, účetnictví, statistiku, činnosti spojené se získáním a zpracováním informací na počítači, sekretářské a korespondenční práce.

  Profil absolventa v odborné oblasti

  • důkladně ovládá účetnictví
  • velmi dobře pracuje na počítači
  • zná základní právní normy a dovede s nimi pracovat a využívat je v praxi
  • zná základní vlastnosti různých druhů zboží, má základní poznatky o jejich výrobě
  • dovede přesně psát na počítači a dodržovat normalizovanou úpravu písemností (výuka korespondence jen na počítačích)
  • ovládá dva světové jazyky

  Absolvent obchodní akademie je připraven na týmovou práci a na vytváření dobrých mezilidských vztahů. Student získává složením maturitní zkoušky úplné střední odborné obchodně podnikatelské vzdělání. Má možnost studovat na vysoké škole nebo na vyšší odborné

  Bezbariérová škola

  Naše škola je kompletně bezbariérová. Takže i studenti s jakýmkoliv tělesným postižením jsou u nás vítáni a jsme schopni jim nabídnout bezbariérový přístup do školy (nájezdy u vstupu) i kompletní bezbariérový pohyb v prostorách školy (moderní výtah + rovné chodby).

   

  Poslední úprava: 28. 3. 2022 09:40

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech