Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Akce a fotogalerie

  Univerzita třetího věku U3V v akci Akce a fotogalerie

  Pořádané akce U3V

  KURZ E-BEZPEČÍ PRO SENIORY – ZDARMA

  Ve čtvrtek 16.6. pořádá Novinářský inkubátor společně s HUB123 veřejnou debatu o mediální obezřetnosti a dezinformacích.
  Hosty budou Zdeněk Svoboda, který se dlouhodobě věnuje vzdělávání seniorů a Veronika Krátká Špalková, expertka na dezinformační scénu.
  Série besed nejen pro seniory v regionech probíhá v rámci grantové podpory.

  KURZ E-BEZPEČÍ PRO SENIORY – ZDARMA

  Chcete se dozvědět, jak nenaletět podvodníkům na internetu? Náš nový kurz vás naučí, jak být imunní a obezřetný vůči online manipulátorům.

  Kurz je určen seniorům (předdůchodový a důchodový věk) a je zcela ZDARMA.

  • Akce je rozdělena do dvou částí (první část je zaměřena na podvodné e-shopy, inzerce, úvěry atd., část druhá bude pojednávat o tom, jak ověřovat informace a nenechat se zmanipulovat falešnými zprávami, propagandou a masmédii.
  • TERMÍNY: 7. 1., 8. 1., 14. 1., 15. 1. 2020, vždy od 14:00 do 16:00
  • (maximální počet na každý termín je 20 osob)
  • MÍSTO KONÁNÍ: Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc, učebna N32
  • KONTAKTNÍ OSOBA: Mgr. Markéta Šemberová, tel.:+420 585 635 175, e-mail: marketa.semberova@upol.cz

  PŘIHLÁŠKA:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0CqI-VOfQL32D6_T5Qsu9U3JmIqt1bjglksWk_nMqmDLOAw/viewform

  Imatrikulace U3V na naší obchodní akademii

  V pondělí 23. září 2019, v první pracovní den v třicátém devátém týdnu, krajina vstoupila do podzimu a právě v této době se v aule Obchodní akademie Uherské Hradiště uskutečnil zápis a imatrikulace nových posluchačů Univerzity třetího věku. Z Univerzity Palackého Olomouc přijeli hodnostáři Mgr. Bc. Klára Tesaříková Čermáková - vedoucí oddělení dalšího vzdělávání, proděkanka Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. z fakulty zdravotnických věd UPOL a ředitel školy Ing. Jiří Durďák.

  Po zdravicích a přečtení studentského slibu, přítomní posluchači slib stvrdili a převzali imatrikulační list. O studium na U3V je každý rok velký zájem, o čemž svědčí i to, že do prvního ročníku se letos přihlásilo více jak 30 studentů.

  Všem novým studentům přejeme hodně radosti ze studia a pohodu v prvním ročníku.

  Exkurze do Olomouce 1. ročník U3V

  Prohlídku města a pamětihodnosti jsme začali u Dómu sv. Václava. Pak jsme pokračovali k Arcibiskupskému paláci, prohlédli jsme si konvikt s kaplí Božího těla, kde jsme vyslechli odbornou přednášku o historii kaple.

  Další zastávku jsme měli na rektorátě Univerzity Palackého. Tam na nás čekalo překvapení. Vystoupali jsme po červeném koberci do zasedací místnosti a byli jsme přijati přímo rektorem Univerzity Palackého, prof. Jaroslavem Millerem. Velmi příjemné setkání s velkou osobností. Bylo to poprvé, kdy studenty U3V přijal tak vysoký akademický hodnostář.

  Za krásného slunečného počasí jsme pokračovali v prohlídce dalších zajímavostí města. Mimo jiné mezi ně patřil i gotický chrám sv. Mořice. Na kůru jsme vyslechli povídání o chrámu a varhanech, atmosféru umocnil poslech několika skladeb.

  Po osobním volnu na kávu a zákusek jsme příjemně unaveni a plni dojmů odjeli zpět do svých domovů.

  Ti, co se neúčastnili, mohou jen litovat.

  ročníková učitelka 1U3V

  Mgr. Alena Němečková

  Květen 2013 - Výlet U3V do Olomouce

  15.  května  2013 studenti prvního ročníku a další zájemci z U3V navštívili svou alma mater v Olomouci. Přivítala nás ředitelka U3V PhDr. et Mgr. N. Špatenková, Ph. D.

  Příjemným průvodcem po památkách olomouckých byla paní Simona, která se zapálením odpovídala na všechny všetečné dotazy. Seznámili jsme se velmi důkladně s městem kašen a kostelů. Nevšedním zážitkem byl i oběd ve studentské menze. Ani uchozené nohy nezastínily bohaté prožitky z krásného výletu.

  Květen 2013 - Ukončení studia U3V na Univerzitě Palackého v Olomouci

  Dne 14. května 2013 studenti třetího ročníku U3V absolvovali slavnostní akci - ukončení studia promocí na Univerzitě Palackého v Olomouci. V moderní aule přírodovědecké fakulty UPOL proběhla velmi slavnostní ceremonie za účasti hodnostářů fakulty. V Uherském Hradišti tak máme dalších 34 spokojených absolventů U3V. V letošním roce jsou mezi nimi i dva studenti z Ústavu sociální péče na Velehradě, kteří celé tři roky se účastnili i kolokvií.

  Duben 2012 - Promoce Olomouc

  Dne 12.  dubna 2012 studenti třetího ročníku U3V absolvovali slavnostní akci - ukončení studia promocí na Univerzitě Palackého v Olomouci. V moderní aule přírodovědecké fakulty UPOL proběhla velmi slavnostní ceremonie za účasti nejvyšších hodnostářů fakulty - děkana filozofické fakulty a prorektora pro vzdělávání. V Uherském Hradišti tak máme dalších 48 spokojených absolventů U3V. Možnost vzdělávat se nabízíme i handicapovaným studentům, ti své studium zvládají bez problémů i díky tomu, že naše škola i Univerzita Palackého jsou bezbariérové školy.

  Letošní promoce byla zakončená netradičně, na studenty ještě čekala prohlídka Arcibiskupského paláce s odborným výkladem prof. Pojsla. Při níž jsme se dozvěděli, že palác je sídelní rezidencí olomouckých biskupů a arcibiskupů, v průběhu historie byl svědkem řady významných událostí. Např. návštěvy Marie Terezie, intronizace císaře Františka Josefa I., uzavření mírové smlouvy známé jako tzv. „Olomoucké punktace“ či návštěvy papeže Jana Pavla II.

  Květen 2011 - Kulturní a poznávací zájezd do Olomouce, 1.ročník

  Do Olomouce za poznáním

  Krásné slunečné ráno dne 12. května 2011 přivítalo posluchače prvního ročníku U3V, kteří se sešli před budovou Obchodní akademie v Uherském Hradišti, aby společně zakončili první studijní rok 2010/2011 cestou za poznáním.

  Před odjezdem všechny přítomné srdečně přivítala PaedDr. Marie Ančíková. Její příjemný hlas a vždy usměvavá tvář a jakoby říkala: "Jen nám sluníčko na cestu za poznáním pěkně sviť!" Po asi hodinové jízdě, kterou bravurně zvládal řidič pan Dubovský, přijíždí autobus s účastníky do univerzitního města Olomouce.

  Výstup z autobusu před budovu Palackého univerzity byl umocněn přivítáním ředitelkou U3V PhDr. et Mgr. Naděždou Špatenkovou Ph.D., průvodcem panem PhDr. Pavlem Kopečkem a všude přítomným milým fotografem Sváťou, který náš celodenní pobyt v Olomouci dokumentoval. Po malém zastavení se všichni účastníci vydávají ulicí 17. listopadu, přes Smetanovy sady do historické části města, kde shlédli model města, orloj, památku Unesco - Sloup Nejsvětější Trojice, kašny, chrám Sv. Mořice, katedrálu Sv.Václava, chrám Panny Marie Sněžné, chrám Sv. Michala, Sarkanderovu kapli. Po výborném obědě v univerzitní menze se účastníci vydali k Arcibiskupskému paláci, kde mohli zhlédnout jedinečné historické sály, které jsou od května zpřístupněny veřejnosti prohlídkovou trasou. Při odchodu z Arcibiskupské rezidence se některým účastníkům podařilo setkání s arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem a všem účastníkům při cestě k autobusu se podařilo setkat s ministrem školství panem Josefem Dobešem, který svoluje pořízení fotodokumentace, kterou pořizuje všude přítomný pan fotograf.

  Cesta za poznáním byla ukončena závěrečným pohledem z šestého patra univerzitního kampusu pořízením hromadné fotografie a následnou rozlučkou se všemi, kteří věnovali svůj čas naší návštěvě a pak již jen zní motor startujícího autobusu, poslední foto a poslední zamávání a účastníky čeká hodinová cesta zpět do jejich domovů. A co říci na závěr? Jen to prosté slůvko DĚKUJEME!!!

  Tuto cestu za poznáním popsala posluchačka U3V Olga Švecová

  Duben 2011 - 3. ročník U3V navštívil Vídeň

  Dne 13. dubna 2011 třetí ročník U3V se zúčastnil závěrečné exkurze do Vídně. Poznávacího výletu se zúčastnilo 36 studentů s vyučujícím prof. M. Pojslem a ročníkovou učitelkou Alenou Němečkovou.

  Pan profesor Pojsl měl velmi podrobně naplánovaný celodenní program.

  Shlédli jsme nejdůležitější pamětihodnosti hlavního města Rakouska s výkladem dějin této sousední země, která je úzce spjata s naší historií. Navštívili jsme císařskou hrobku Kaisergruft, chrám sv. Štěpána Stephansdom, prošli jsme nejmodernější část Vídně Donau City. Na otáčivé věži Donauturm, vysoké 252 m, jsme při kávě a sachru měli celou Vídeň jako na dlani.

  O fotodokumentaci se postal p. Miroslav Malenovský

  Duben 2011 - Promoce studentů Univerzity třetího věku v Olomouci

  Ve středu 6. dubna 2011 proběhlo slavnostní ukončení studia našich seniorů promocí v aule přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Za účasti prorektora pro komunikaci a další vzdělávání, ředitelky U3V v Olomouci, ročníkové učitelky a odborné garantky pro U3V v Uh. Hradišti byly předány diplomy a osvědčení za aktivní či pasivní formu studia. Studium ukončilo 62 studentů. Všem blahopřeji.

  2010 - Odborná exkurze Řím

  Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého Olomouc již tradičně pořádá 11 dennní poznávací zájezd do Říma. Vynikajícím průvodcem je Prof. PhDr. Miloslav Pojsl. Zájezdu se i v tomto školním roce zúčastnilo několik studentů naší Univerzity třetího věku. Program byl velmi bohatý a kromě téměř detailní prohlídky Říma, účastníci navštívili Vatikán, Pompeje, byli u činné sopky Solfatary, v etruské nekropoli Cerveti.

  Září 2010 - Imatrikulace nových studentů U3V

  V aule obchodní akademie se dne 16. září 2010 uskutečnilo další slavnostní přijetí studentů Univerzity třetího věku za účasti hodnostářů Univerzity Palackého Olomouc, ředitele školy Ing. J. Durďáka, starosty města Uh. Hradiště a dalších vzácných hostů. O studium je velký zájem, o čemž svědčí opět naplněnost prvního ročníku. V tomto školním roce jsme začali spolupracovat s Ústavem sociální péče pro dospělé na Velehradě a pomyslné brány dalšího vzdělávání se otevřely i dvěma zájemcům ze jmenovaného ústavu.Všem přejeme hodně radosti ze studia a pohodu v prvním ročníku, kdy budou zvládat problematiku počítačové gramotnosti.

   

   

   

   


  Poslední úprava: 8. 6. 2022 07:48

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech