Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Charakteristika U3V

  Univerzita třetího věku Univerzita třetího věku Charakteristika U3V

  Charakteristika U3V 

  "Jsem moc ráda, že jsem se na U3V k výuce přihlásila. Vzdělávání seniorů v dnešní uspěchané době  pomáhá především ke zdravému stárnutí. Těší mě pravidelně se setkávat v kolektivu s lidmi stejné generace a popovídat si o životě a tématech, která nás zajímají."

  „ Cílem U3V není jen zvýšení odborných znalostí, ale především zlepšení kvality života seniorů, prodloužení duševní aktivity a kontakt s mladšími generacemi.“

  „ Studium budu doporučovat vřele všem svým známých, protože je to výborná relaxace, protříbení paměti a vùbec to, že je člověk mezi lidmi je vynikající.“

  „ Stát se studentem U3V bylo pro mě vybočení ze stereotypu přijímaných informací, přání dozvědět se víc, být součástí kolektivu vrstevníků, možnost získávat další informace pro své volnočasové aktivity.“

  Můžu napsat, jak nerada končím první ročník. Uteklo to jako voda, už teď vím, že mi úterky ve škole budou chybět. Začínám se těšit na druhý ročník. Je skvělé setkávat se s chápajícími vyučujícími, kterým je jasné, že v důchodovém věku už nejsme tak pružní jako mladí studenti. Nahrazujeme to zase píli a chutí se něco naučit. Budiž jim za to dík.“

   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  V září  (2022) zahájíme na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole v Uherském Hradišti 20. ročník Univerzity třetího věku (U3V). Garantem a koordinačním orgánem je Univerzita Palackého v Olomouci, která se během uplynulých let stala významnou vzdělávací institucí také pro seniory. O studium je díky inovacím neustále zájem. Ve školním roce 2022/23 jsme připravili další zajímavou inovaci. Více se dozvíte v sekci Nabídka studia.

  Přijďte v odpoledních hodinách studovat na Obchodní akademii do Uherského Hradiště. Již 19 let k velké spokojenosti občanů- studentů nabízíme vzdělávání, diskuze, odpovědi na všetečné otázky, setkávání s novými lidmi a vyplňujeme volný čas. Studium nabízíme i pro handicapované, jsem plně bezbariérová škola.

  Délka studia - 3 roky

  • Místo - Obchodní akademie Uherské Hradiště, odborný garant - Univerzita Palackého Olomouc
  • Informace - 572 433 011 nebo vrátnice školy
  • Přihlášky - do konce července 2022, na vrátnici školy nebo elektronická přihláška na www.oauh.cz - U3V - nabídka studia
  • Zahájení studia - září 2022
  • Studium -  přijetí není vázáno na dosažený stupeň vzdělání, ani na přijímací pohovor
  • Roční studijní poplatek činí 1400,-- Kč

  Garant studia

  • Ing. Ingrid Ilčíková, odborný garant pro U3V na OA UH

  Studijní moduly U3V

  • tříleté studium = 6 semestrů
  • semestr =  6 studijních bloků, jeden studijní blok představuje tři hodiny výuky
  • přednášky v odpoledních hodinách, zpravidla 1x za 14 dní

   

  Studijní modul Garant

  Trénink mentální kondice

   

  Digitální fotografie

   

   

  PhDr. Mgr. Jana Bílková, Ph.D.

   

  Ing. Jiří Durďák

  ředitel OA a VOŠ Uh. Hradiště

   

  Královské město Uherské Hradiště

   

   

  Trénink paměti III.

  PhDr. Blanka Rašticová

   

   

  PhDr. Mgr. Jana Bílková, Ph.D.

  Psychologie na každý den

   

   

  Finanance v praxi

  Mgr. David Kryštof, Ph.D., PCC

   

   

  Ing. Ingrid Ilčíková

  OA a VOŠ Uh. Hradiště

   

      

  Poslední úprava: 20. 5. 2022 10:15

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech