• AJ/NJ/RJ pro posluchače U3V a veřejnost

  Univerzita třetího věku Výuka AJ/NJ/RJ pro posluchače U3V a veřejnost

  Ceny jazykových kurzů pro seniory ve školním roce 2018/2019

  pro školní rok 2018/2019 budou ceny jazykových kurzů pro seniory následující:

  •        posluchač U3V                                                                cca. 2 500,- Kč
  •        ostatní posluchači (senioři nenavštěvující U3V)                  cca. 2 500,- Kč

  Minimální počet účastníků deset.

  Kurz anglického/německého/ruského jazyka pro posluchače U3V a veřejnost – začátečníci

  Kurz je určen novým zájemcům o studium cizího jazyka. Pomalým tempem a zábavnou formou se seznámíme se základy správné výslovnosti a pravopisu, zvládneme základní slovní zásobu s cílem rozumět, přečíst si, zeptat se

  Základní probíraná témata se týkají každodenního života (rodina, práce, zájmy, koníčky, bydlení, cestování). Studenti se naučí číst, psát a hovořit o své osobě, rodině, přátelích, bydlišti. Budou umět vytvořit jednoduchou otázku, reagovat na dotaz. Zvládnou rovněž napsat jednoduchý osobní dopis nebo vyplnit formulář.

  Kurz anglického/německého/ruského jazyka pro posluchače U3V a veřejnost – mírně pokročilí

  Kurz nabízíme studentům, kteří v minulých kurzech zvládli základní gramatické a lexikální učivo, popřípadě zájemcům, kteří již v minulosti tento jazyk studovali a chtějí si své znalosti oživit, upevnit a rozšířit. Budeme procvičovat dosavadní znalosti tak, aby studenti získali potřebné sebevědomí a komunikační návyky k praktickému dorozumění.

  Probíraná témata se týkají společenského života, rodiny, volného času, profese, orientace ve městě, cestování, stravování, nakupování apod. Studenti se naučí správně používat základní gramatické struktury, získají jistotu při poslechu anglicky mluvících osob (autentické nahrávky). Naučí se rovněž orientovat v písemném projevu jak v neformálním, tak ve formálním prostředí.

  • Kontakt: 
  • Přihlášky do: 14. září 2018
  • Plánovaný začátek: říjen 2018

  Poslední úprava: 27. 8. 2018 10:56

  Partneři