Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Rozpis výuky

  Univerzita třetího věku Výuka Rozpis výuky

   ROZPIS VÝUKY U3V LETNÍ SEMESTR 2021/2022 

   _______________________________________

  Informace z UPOL 14. 2. 2022

  14. 2. 2022 byla zrušena mimořádná opatření z prosince a vracíme se zpátky k podzimní variantě, kdy výuku mohou navštěvovat ti, co jsou tzv. O-T-N. (očkovaní, testovaní, prodělaná nemoc)

  Bc. Milada Šnajdarová

  metodik akreditací a referent CŽV/metodik vzdělávání na U3V

  Univerzita Palackého v Olomouci

   __________________________________________________________________________________________

  Žádám všechny studenty, aby před první výukou pročetli důležité informace Hygienické opatření na U3V - viz pod rozpisem výuky a řídili se dle tohoto opatření. U vchodu zkontrolujeme vaši bezinfekčnost dle bodů 1-3. Pokud nebudete mít u sebe požadované dokumenty, podstoupíte ve škole antigenní test. Informaci jsem obdržela 18. 1. 2022. Více informací předám na začátku výuky 18. 1. 2022

  Děkuji za spolupráci, pochopení

  Ingrid Ilčíková

   Osnova semestrální práce

   

  1. ročník

  Jazyk a komunikace - PhDr. Mgr. Mgr. Mgr. Jana Bílková, Ph.D. 

  Výuka 15,30 h, učebna 333 

  NÁHRADNÍ TERMÍN 11. 1. 2022 za odpadlou hodinu v listopadu 2021

    Antika a římské právo – JUDr. František Smištík

  Termíny výuky

  Výuka od 15,30 h, úterý, učebna 333

  18. ledna, 25. ledna

  15. února

  1. března, 15. března

  5. dubna

  Ukončení semestru: evaluace, zápočet za docházku

  Ročníkový učitel – Mgr. Alena Němečková

  kontakt – 572 433 008, nemeckova@oauh.cz

   

  Exkurze Olomouc pro studenty U3V

   Termín exkurze je 10. května 2022.

  Přihlášku ( na které bude jméno, příjmení, tel. číslo a poznámka, jestli chcete oběd v menze) a platbu 400,- kč  odevzdejte do středy 27.4.2022. na vrátnici OAUH. (Netýká se těch, kteří se již přihlásili a zaplatili).

  Odjezd bude v 8.00 h od budovy školy, příjezd cca 18.00 h, doprava autobusem.

  Program zajišťuje UPOL, prohlídka města s průvodcem, Arcibiskupský palác, oběd, popř. osobní volno.

   V rámci organizace akce Vás žádám o dodržení termínu.

  Alena Němečková (nemeckova@oauh.cz)

   

  2. ročník

  Jak na počítač

  Skupina základní – Mgr. Karel Jindra, výuka čtvrtek, 15,30 h, učebna 204

  Termíny výuky

  13. ledna, 27. ledna

  17. února    POZOR ZMĚNA - NEMOC VYUČUJÍCÍHO, výuka se přesouvá na 24. 2. 

  3. března, 17. března, 31. března

  Kolokvium 7. dubna       

   

  Skupina pokročilí – Mgr. Igor Osoha, výuka úterý 16 h, učebna 221

  Termíny výuky

  1. února, 15. února

  1. března. 15. března

  5. dubna, 12. dubna

  Kolokvium 19. dubna

                                                                                                                           

  Ukončení semestru: evaluace, zápočet za docházku, kolokvium

  Ročníkový učitel – Ing. Adéla Hrabcová

  kontakt – 572 433 007, ahrabcova@oauh.cz

   

   3. ročník

  Královské město Uh. Hradiště – PhDr. Blanka Rašticová

  Výuka od 15,30 h, úterý, učebna 333

   Termíny výuky

  18. ledna výuka na učebně 214

  1. února, 22. února VÝUKA 22. 2., SRAZ PŘED ŠKOLOU 15,25 H, PAK ODCHOD DO JEZUITSKÉ KOLEJE - EXPOZICE MĚSTA

  8. března

  12. dubna  - VÝUKA V UČEBNĚ

  19. dubna POZOR ZMĚNA, 19. 4. NENÍ VÝUKA TERMÍN SE PŘESOUVÁ NA 5. 4. - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA MĚSTA

  Ukončení semestru: evaluace, zápočet za docházku

  Ročníkový učitel – Ing. Ingrid Ilčíková

  Kontakt – 572 433 010, ilcikova@oauh.cz

  PROMOCE 24. 6. 2022, 11 HODIN

  UPOL, budova filozofické fakulty, Křížkovského 10, aula

   

  Hygienická opatření Univerzity 3. věku pro vzdělávání s účastí nad 20 osob od 3. 1. 2022

  Ministerstvo zdravotnictví s účinností ode dne 3. ledna 2022 od 00:00 hod. do odvolání stanovuje následující podmínky pro konání vzdělávacích akcí při účasti více než 20 osob:

   

  1)     osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze  zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo

   

  2)      osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo

   

  3)     osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

   

  Ministerstvo zdravotnictví s účinností ode dne 3. ledna 2022 od 00:00 hod. do odvolání nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/15, při vstupu na akci splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/15 prokázat. V případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci.

   

  Sděleno 18. 1. 2022

  Bc. Milada Šnajdrová

  metodik akreditací a referent CŽV

  UPOL

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Poslední úprava: 20. 4. 2022 10:45

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech