Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Rozpis výuky

  Univerzita třetího věku Výuka Rozpis výuky

  ROZPIS VÝUKY U3V ZIMNÍ SEMESTR 2020/2021

  VÝUKA V MĚSÍCI PROSINCI 2020

  Vážení a milí studenti naší Univerzity třetího věku,

  letošní školní rok jak všichni vidíme vůbec nepřeje ve vzdělávání.

  Vzhledem ke skutečnosti, že musíme dodržovat platná pravidla protiepidemického systému (PES), který se v současné době nachází ve skupině 3, tak pro školství U3V platí následující pravidla: vzdělávání neběží ani distanční formou.

  Až od stupně PES 2 – může probíhat distanční výuka na U3V, vzhledem k tomu, že se jedná o nejohroženější skupinu obyvatel. Takže musíme vyčkat na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví a stav v republice.

  V současné době můžu popřát jen spoustu zdraví a trpělivosti, dobrou náladu. Prosím sledujte také stránky U3V. Nyní nemůžu dát ani výhled na leden 2021, protože opravdu netušíme, jak se vše bude vyvíjet.

  V předvánoční době Vám přeji jen klid a pohodu, přes Vánoce setkání s Vašimi blízkými a do nového roku zdraví a setkání na půdě Univerzity třetího věku.

  Ing. Ingrid Ilčíková

  odborný garant pro U3V

  na OA UH

  ________________________________________________________________________________________

  VÝUKA V MĚSÍCI LISTOPAD 2020

  Podle posledního sdělení Univerzita Palackého U3V zatím neplánuje distanční vzdělávání, ale až bude možná prezenční výuka, tak proběhnou všechny přednášky dle plánu.

  Prosím vyčkejme všichni na příznivější dobu a z výuky o nic nepřijdete.

  zdraví všechny a zdraví také přeje

  Ing. Ingrid Ilčíková

  PROMOCE TŘETÍHO ROČNÍKU U3V 2019-2020

  25. 9. 2020, 14 h, AULA 333

  TĚŠÍME SE NA VÁS

  POZOR DALŠÍ ZMĚNA VE VÝUCE

  Do konce měsíce října 2020 nebude probíhat výuka na U3V. Budu stanoveny nové termíny výuky. Sledujte prosím stránky U3V - rozpis výuky.

  Děkuji

  Ing. Ingrid Ilčíková

  _________________________________________________________________________

  POZOR ZMĚNA VE VÝUCE

  5. - 16. 10. 2020 nebude probíhat výuka na U3V

  dle informací z UPOL nebude ani distanční výuka, ale budou nové termíny pro prezenční výuku.

  Děkuji za pochopení a budeme všichni doufat, že nepříznivá situace potrvá jen dva týdny.

  Ing. Ingrid Ilčíková

  _______________________________________________________________________________________________________________________

   

  1. ROČNÍK

  • Zápis – 25.9 2020, 12,30 h, aula 333
  • Imatrikulace – 25. 9. 2020, 13 h, aula 333

  Jazyk a komunikace - PhDr. Mgr. Mgr. Mgr. Jana Bílková, Ph.D.

  Termíny výuky

  • Výuka od 15,30 h, středa, učebna 333
  •  30. září
  • 7. října, 21. října
  • 11. listopadu, 25. listopadu
  • 9. prosince

  Ukončení zimního semestru: evaluace, zápočet za docházku

  Ročníkový učitel – Mgr. Alena Němečková

  Kontakt – 572 433 008, nemeckova@oauh.cz

  2. ROČNÍK

  Trénink paměti II - PhDr. Mgr. Mgr. Mgr. Jana Bílková, Ph.D

  Výuka od 15,30, středa, učebna 333

  zápis: 16. září, 15 h, učebna 333

  Termíny výuky:

  • 16. září, 23. září
  • 14. října
  • 4. listopadu, 18. listopadu
  • 2. prosince

  Ukončení zimního semestru: evaluace, zápočet za docházku

  Ročníkový učitel – Ing. Adéla Hrabcová

  Kontakt – 572 433 007, ahrabcova@oauh.cz

  3. ROČNÍK

  Finanční gramotnost – Ing. Ingrid Ilčíková

  Výuka od 15,30 h, úterý, učebna 333

  Zápis 15. září, 15 h, učebna 333

  Termíny výuky:

  • 15. září, 22. září
  • 13. října
  • 3. listopadu, 24. listopadu
  • 1. prosince

  Ukončení zimního semestru: evaluace, zápočet za docházku

  Ročníkový učitel – Ing. Ingrid Ilčíková

  Kontakt – 572 433 010, ilcikova@oauh.cz

  Poslední úprava: 7. 12. 2020 10:33

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech