Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Den otevřených dveří

  Den otevřených dveří

  Úspěchy studentů

  Úspěchy
  studentů

  Projekty

  Projekty
  školy

  Historie

  Historie
  školy

  Vybavení školy

  Vybavení
  školy

  Vize a mise školy

  Ředitel školy, stejně jako kapitán lodi, musí znát „jméno přístavu, do kterého pluje“. Stejně tak škola připravuje žáky a studenty na budoucnost. Naše škola neučí, co bylo, ale připravuje na to, co bude.

  • Budoucí absolventy škola připravuje na výkon ekonomických a informačně technologických povolání i na další studium a činí je schopnými reagovat na stále rychlejší změny tak, aby nacházeli uplatnění (nejlépe ve svém oboru) za 10 až 20.
  • Škola usiluje být moderní školou se stoletou tradicí, školou, která reaguje na potřeby společnosti i vzdělávaných jedinců, která sleduje dvě hlavní kritéria – kvalitu (kterou jako kvalitu musí vnímat především žáci a studenti) a inovaci 

  Cíle a priority 2021/2022

  • Kvalita práce učitele, který učí dobře a efektivně i v podmínkách výuky na dálku.
  • Kvalita podmínek ke vzdělávání podporující technologie, zejména čtenářské, matematické a digitální gramotnosti.
  • Kvalitní vzdělávací programy, které budou reagovat na strategie plánované revize RVP
  • Inovativní organizace, pružně reagující na změny RVP, připravená realizovat hybridní modifikace ŠVP
  • Účinná spolupráce s praxí, zejména neustálá komunikace se zaměstnavateli, budování partnerské sítě, využití pozic Koordinátor spolupráce se zaměstnavateli a Kariérový poradce.

  K jejich realizaci jsme pečlivě zpracovali řadu plánovacích dokumentů, hlavně Školní akční plán (ŠAP), Plán rozvoje majetku (PRM), Celoroční plán výchovy a vzdělávání (VaV), Střednědobý plán rozvoje školy (SDP). Nově byl zaveden ŠAP, který stanovuje strategie školy v 9 oblastech: Rozvoj kariérového poradenství, podpora kompetencí k podnikavosti, podpora polytechnického vzdělávání, podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce se zaměstnavateli, rozvoj školy jako centra celoživotního učení, podpora inkluze, rozvoj výuky cizích jazyků, ICT kompetence a čtenářská a matematická gramotnost.

  Průřezová témata cílů a priorit 2021/2022

  • Moderní škola s tradicí, která také dokáže vyučovat formou distanční výuky
  • Maximální využití prostředků a nástrojů z projektu ŠABLONY 2
  • Nová koncepce kariérového poradenství
  • Podpora kompetencí k podnikavosti 
  • Podpora polytechnického vzdělávání 
  • Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce se zaměstnavateli 
  • Pokračování ve vytváření centra celoživotního učení, které nabízí vzdělávací aktivity také formou distanční výuky 
  • Podpora rovnosti ve vzdělání, podpora inkluze 
  • Podpora výuky cizích jazyků 
  • Podpora ICT kompetence a podpora zavádění technologií do výuky
  • Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti
  • Podpora práce s talenty

  Poslední úprava: 25. 8. 2021 12:34

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech