Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Charakteristika oboru

  Vyšší odborná škola Ekonomicko-právní činnost Charakteristika oboru

  VOŠ Ekonomicko-právní činnost (leták)

  Ekonomicko-právní činnost (68-41-N/03)

  I v dalším školním roce otvíráme studium v akreditovaném vzdělávacím programu Ekonomicko-právní činnost (68-41-N/03), který patří  do oboru vzdělání Obecně právní činnost (68-41-N). Tento akreditovaný vzdělávací program nahrazuje vzdělávací program Prokurista (63-41-N/011).

  Charakteristika vzdělávacího programu - pojetí a cíle

  Studium vzdělávacího programu je pojato tak, aby umožnilo studentům získat široké spektrum znalostí a vědomostí z disciplín ekonomického a právního zaměření, jakož i jazykovou vybavenost pro komunikaci ve dvou světových jazycích. Neméně důležitým cílem je připravit a vychovat tvůrčí osobnosti, které dokáží v praxi řešit problémy a kvalifikovaně obhájit svůj názor. Vzdělávání v oboru směřuje k rozvíjení schopností analyzovat a řešit problémy, organizovat týmovou práci, ovlivňovat proces tvoření pracovních týmů. Vzdělávání a výchova směřuje k utváření „Proaktivního člověka", který je tvořivý, je schopen vzít v úvahu zkušenost a dávat věci do souvislostí, organizovat poznatky různého druhu.

  Profil absolventa

  Absolvent disponuje odbornými znalostmi z ekonomiky, práva, managementu a účetnictví. Dokáže vyhodnotit ekonomické rozhodovací situace a vybrat efektivní varianty. Orientuje se v majetkové a kapitálové struktuře podniku. Dokáže navrhnout vhodné portfolio finančních investic, provádět finanční analýzu a finančně plánovat činnost firmy. Používá prostředky ITE a kancelářský software typu Office na úrovni pokročilého uživatele a ovládá dva cizí jazyky na úrovni nutné pro účely obchodně podnikatelské činnosti.

  Stěžejní předměty

  • Ekonomika podniku a management
  • Ekonomie
  • Právo
  • Anglický jazyk + 2. cizí jazyk
  • Informační a komunikační technologie
  • Informační systém podniku, účetnictví
  • Obchodní korespondence
  • Statistika
  • Psychologie a sociologie
  • Komunikativní dovednosti
  • Praxe ve firmách

  Místo výuky

  Výuku realizujeme v prostorách školy Obchodní akademie v Uherském Hradišti, přímo v centru historického města v krásném prostředí městského parku kousek od vlakového i autobusového nádraží.

  Pracoviště je velmi kvalitně zařízené, všechny učebny a posluchárny mají audiovizuální techniku, kterou se snažíme při výuce maximálně využít. Jako podporu k výuce využíváme různých elektronických informačních systémů. Jsme plně vybaveni a připraveni i pro případnou distanční výuku.

  Odborné praxe probíhají ve firmách v regionu, případně v místě bydliště studenta (dle přání). Díky našemu unikátnímu systému "Booking praxí" (https://praxe.oauh.cz) si může student vybírat z několika desítek partnerských firem a společností, se kterými škola dlouhodobě spoluprace v zajištění kvalitní praxe. 

  Bezbariérová škola

  Naše škola je kompletně bezbariérová. Takže i studenti s jakýmkoliv tělesným postižením jsou u nás vítáni a jsme schopni jim nabídnout bezbariérový přístup do školy (nájezdy u vstupu) i kompletní bezbariérový pohyb v prostorách školy (moderní výtah + rovné chodby).

  Školné

  Školné dle vyhlášky č. 10/2005 činí na VOŠ 2.500 Kč za rok studia (splatné ve dvou splátkách 1500 + 1000 Kč). Školné slouží k zajištění praktického zaměření studijního programu (externí vyučující, odborníci s praxe, odborné vybavení).

  Ukočení studia

  Studium je zakončeno absolutoriem z odborných předmětů, anglického jazyka a obhajoby závěrečné práce.

  Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista) a získá tak 6. stupeň vzdělání dle stupnice EQF (Evropský rámec kvalifikací), neboli stupeň odpovídající bakalářskému studiu. Absolvent na konci studia taktéž získá tzv. Europass, kterým může prokazovat výsledky a průběh svého studia kdekoliv v rámci Evropské unie.

  Přijímací řízení

  Aktuální informace viz stránka https://www.oauh.cz/vyssi-odborna-skola/ekonomicko-pravni-cinnost/prijimaci-rizeni

  Další informace

  Další podrobnější informace jsou k dispozici v dalších částech webu, na tel. 572 433 011, případně emailem na vos@oauh.cz

  Poslední úprava: 13. 9. 2021 13:55

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech