Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Otázky a odpovědi

  Vyšší odborná škola Ekonomicko-právní činnost Otázky a odpovědi

  V současné době je pro maturanty největším lákadlem studium vysoké školy. Nicméně na trhu pomaturitního vzdělávání jsou i alternativy a mnohdy velmi zajímavé. V následujícím rozhovoru se studenti střední školy ptali na možnost studia vyšší odborné školy Mgr. Marka Machalíka, zástupce ředitele pro Vyšší odbornou školu na Obchodní akademii, Vyšší odborné škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Uherském Hradišti.

  1.      Jaké obory mohu studovat na VOŠ?

  Na naší vyšší odborné škole je možné absolvovat studijní program Ekonomicko-právní činnost, který nejvíce odráží povahu naší školy. Tento program vychází z dřívějšího oboru Prokurista, který se u nás na škole vyučoval od 90. let.

  2.      Jaké předměty budu mít jako budoucí student?

  Mezi ty nejdůležitější řadíme určitě ekonomiku podniku, právo, informační systém podniku, management, informační a komunikační technologie. K tomu přidejme ekonomii, statistiku, management a psychologii. Mezi velmi důležité patří samozřejmě i cizí jazyk. U nás každý student absolvuje výuku dvou cizích jazyků. Na závěr bych přidal zajímavé komunikativní dovednosti a obchodní korespondenci. K tomu nabízíme další volitelné a povinně volitelné předměty.

  3.      Jaké uplatnění nacházejí absolventi VOŠ na trhu práce?

  Naši absolventi nacházejí uplatnění zejména ve středních manažerských funkcích výrobních a obchodních podniků, různých organizací a institucí státní správy, například na finančních úřadech, pracovních úřadech apod. Dále je absolvent připraven pro práci ve firmách zabývajících se daňovým, účetním a právním poradenstvím, v marketingových firmách. Třeba jako ekonom nebo asistent daňového poradce.

  Nicméně někteří studenti si pro úplnost chtějí dostudovat i bakaláře. Dnes je na trhu i řada vysokých škol, zejména soukromých, které umožňují absolventům VOŠ uznat naše předměty a dosáhnout tak na bakalářský titul za zkrácenou dobu.

  4.      Je možnost získání nějakých titulů či zkoušek během studia?

  Studium je zakončeno absolutoriem a absolvent získává titul Diplomovaný specialista (DiS). V některých zemích je tento titul nazýván taky jako Praktický bakalář. To totiž více odráží povahu studia, kdy je oproti bakalářskému studiu více kladen důraz na praxi a praktické kompetence absolventa. Na naší škole je možno během studia vykonat i státní zkoušku z cizího jazyka. 

  5.      Jakým vybavením disponuje VOŠ? (Kde probíhá vyučování?)

  Vyučování probíhá v hlavní budově obchodní akademie, v krásném prostředí městského parku v Nádražní ulici v centru Uherského Hradiště. K tomu již třetím rokem otvíráme i studium v Kroměříži, v budově tamní obchodní akademie. Co se týče vybavení, tak naše škola má ve svých asi 30 učebnách celkem 280 počítačů. K dispozici je po celý den studovna s 10 počítači a WiFi síť pokrývající celou školu. Samozřejmostí jsou projektory nebo interaktivní tabule ve všech učebnách, propojení všech počítačů do jednotného informačního systému školy a připojení k Internetu. To zajišťuje vynikající serverové zázemí školy, které prošlo v roce 2012 generální přestavbou a vybavením nejmodernější technikou. Ve zmíněném roce jsme taky získali od krajského úřadu titul Nejlépe vybavená škola v oblasti IT ve Zlínském kraji. Ale i nadále se snažíme naše vybavení každý rok co nejvíce inovovat.

  Kromě technického vybavení je třeba taky zmínit i veškeré potřebné softwarové vybavení, ze kterého pro účely VOŠ vyzdvihnu profesionální manažerský informační systém Microsoft Dynamics AX v hodnotě několika miliónů korun. Tento systém je využíván velkými podniky a organizacemi. K tomu přidejte profesionální právní systém ASPI dostupný na všech PC a máme slušný základ pro výuku našeho oboru. Studenti navíc pro svou domácí přípravu získají při nástupu zdarma licenci na kompletní balík MS Office 2013.

  6. Mohu studovat dálkově?

  Momentálně dálkové (kombinované) studium naše škola nenabízí. U studenta se předpokládá denní docházka do školy, k tomu ale získáte statut studenta se všemi výhodami.

  7.      Kolik mě bude stát studium ročně?

  Na vyšších odborných školách je zřízeno školné. U nás je ve výši 2.500 Kč za školní rok (splatná ve dou splátkách během roku), což je dle mého v dnešní době pouze symbolická částka. Toto školné slouží zejména k většímu odbornému zaměření studia oproti Bc. studiím, zajištění odborníků do výuky, exkurzí, přednášek, stáží apod. K tomuto školnému je nutné v rámci nákladů na studium samozřejmě přičíst i nějakou studijní literaturu, ale to se snažíme maximélně eliminovat v podobě elektronických materiálů a využíváním e-learningového systému.

  8.      Proč bych se měl rozhodnout právě pro vaši školu?

  To je zajímavá otázka. V dnešní době, kdy není zas takový problém se dostat na vysokou školu, máme těžkou pozici. Proto se snažíme nabízet něco jiného. Studium, které je zaměřeno na praxi, na praktické dovednosti a schopnosti, s vysokou uplatnitelností na trhu práce. K tomu přidáváme osobnější vztah a maximální podporu pro studenta.

  9.      Jaké jsou podmínky přijetí?

  Podmínkou k přijetí je úspěšně ukončené středoškolské studium s maturitou. Výběr provádíme pouze na základě výsledků ze střední školy. Je třeba pouze podat do 31. května přihlášku a přijít v červnu k přijímacímu řízení, kde zkontrolujeme všechny potřebné podklady pro studium. Doporučuji navštívit www.oauh.cz, případně náš facebookový profil www.facebook.com/oauh.cz, kde najdete všechny důležité informace.

  10.  Musím dělat přijímací zkoušky?

  Ne, u nás se žádné přijímací zkoušky nekonají.

  11.  Pořádá škola nějaké mimoškolní aktivity - exkurze, výlety, zájezdy aj.?

  Ano, součástí studia je například exkurze do České národní banky, různé zajímavé přednášky odborníků, diskuze a konference.

  12.  Je součástí výuky i praxe?

  V každém ročníku na jaře absolvují studenti odbornou praxi. V posledním ročníku navíc i v podzimním termínu. Celkem za studium stráví studenti na praxi 15 týdnů.

  13.  Jaké jsou možnosti ubytování?

  Máme domluvené internáty za příznivé ceny v Uherském Hradišti a ve Starém Městě. K tomu samozřejmě mohou studenti využít i různých nabídek privátních ubytování. Nicméně většina studentů naší VOŠ dojíždí do školy denně. Díky výborné poloze školy, jen několik kroků od vlakového nádraží a nedaleko autobusového nádraží, není třeba nikam daleko chodit. 

  Poslední úprava: 3. 5. 2022 15:05

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech