Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Profil absolventa

  Vyšší odborná škola Ekonomicko-právní činnost Profil absolventa

   

  Profil absolventa

   

  Absolvent disponuje odbornými znalostmi z ekonomiky, práva, disciplín managementu a účetnictví. Dokáže vyhodnotit ekonomické rozhodovací situace - posoudit efektivnost plánované investiční výstavby a vybrat nejefektivnější varianty. Ovládá majetkovou a kapitálovou strukturu podniku, orientuje se v produktech finančního trhu. Dokáže navrhnout vhodné portfolio finančních investic. Dovede provádět finanční analýzu, finančně plánovat činnost firmy.

   

  • Je schopen vykonávat jednodušší odbornou, obecně právní činnost, zahrnující základní znalost závazkového občanského a obchodního práva, včetně tvorby a aplikace jednodušších obchodních a občanskoprávních smluv.
  • Orientuje se v problematice právního postavení podnikatelů, zde zejména obchodních společností a družstev, jakož i postavení podnikatelů-fyzických osob z pohledu práva živnostenského podnikání.
  • Je vybaven základními znalostmi pracovně právní problematiky, jak z pohledu zaměstnance, tak z pohledu zaměstnavatele, s návazností na veřejnoprávní odvětví právního řádu.
  • Je vybaven znalostmi problematiky finančního práva zahrnující problematiku členění daňové soustavy, procesní problematiku daňového řízení a úpravu práv a povinností ekonomických subjektů, s návazností na oblast veřejnoprávní i soukromoprávní.
  • Disponuje základními  znalostmi problematiky správního práva s akcentací spotřebitelského práva, stavebního práva či katastrálního práva. Je schopen koordinovat provádění právních úkonů spojených s chodem organizace.
  • Dokáže vést účetní agendu, sestavovat účetní výkazy a informace z účetnictví umí využít pro řídicí činnost. Připraví a analyzuje podklady k internímu auditu.

   

  Na úrovni velmi pokročilého uživatele používá prostředky ITE, využívá kancelářský software typu Office. Dva cizí jazyky ovládá na úrovni nutné pro účely obchodně podnikatelské činnosti.

   

   

  Poslední úprava: 7. 5. 2015 14:00

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech