Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Školská rada

  Vyšší odborná škola Ekonomicko-právní činnost Školská rada

  Školská rada

   

  Výsledky voleb do Školské rady při Obchodní akademii a Vyšší odborné škole, jejichž funkční období začíná 12. července 2021 

  Zvolení členové školské rady:

  Za zřizovatele:

  • Ing. Stanislav Blaha 
  • Ing. Michal Dvouletý, MBA

  Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:

  • Masařík František
  • Zaglio Šilcová Markéta

  Za pedagogické pracovníky:

  •  Ing. Skovajsa Adam
  •  Ing. Ilčíková Ingrid

  Oznámení o výsledcích voleb do ŠR - 9.6.2021.pdf

  § 167 : Školský zákon – 561/2004 Sb (7): Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.  

  Oznámení o výsledku dovolby

  do Školské rady pří Obchodní akademii a Vyšší odborné škole Uherské Hradiště jejíž funkční období začalo 1. ledna 2018:

  V souladu s ustanovením odstavce IV/6 volebního řádu schváleného usnesením Rady ZK č. 0211/R07/12 oznamuji, že:
  do školské rady, jejíž činnost vykonává p. o. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČO 60371731, byl zvolen:

  Masařík František, zvolen jako zákonný zástupce nezletilého žáka třídy 1. C

  Zpráva o výsledku dovolby.pdf

  Členové školské rady:

  Za zřizovatele:

  • Ing. Dvouletý Michal (předseda)
  • Jagošová Pavlína

  Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:

  • Ing. Gajdošík Michal
  • Masařík František

  Za pedagogické pracovníky:

  •  Ing. Skovajsa Adam
  •  Ing. Ilčíková Ingrid

  Oznámení o výsledku voleb do Školské rady při OA a VOŠ

  V souladu s ustanovením odstavce IV/6 volebního řádu schváleného usnesením Rady ZK č. 0211/R07/12 oznamuji, že:

  do školské rady, jejíž činnost vykonává p. o. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČO 60371731, byli zvoleni:

  •  Ing. Skovajsa Adam
  •  Ing. Ilčíková Ingrid
  •  Ing. Gajdošík Michal
  •  Furmánek Patrik

  V Uherském Hradišti 15. listopadu 2017, Ing. Jiří  Durďák (ředitel školy)

  Jmenování do Školské rady při OA a VOŠ

  Rada ZK na svém zasedání dne 11. 12. 2017 jmenovala s účinností od 1. 1. 2018 členy školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách, jejichž činnost vykonávají organizace zřizované ZK. 

  Členy  školské rady při OA a VOŠ byli jmenováni: 

  • Ing. Michal Dvouletý
  • Pavlína Jagošová

  Zpráva o volbách pro KÚ.pdf

  Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada.

  §167(2)       Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

  Další obecné informace zákon č. 561/2004 Sb.: 

   

   

  Poslední úprava: 11. 6. 2021 09:21

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech