• Školská rada

  Vyšší odborná škola Ekonomicko-právní činnost Školská rada

  Školská rada

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU DOVOLBY

  do Školské rady pří Obchodní akademii a Vyšší odborné škole Uherské Hradiště jejíž funkční období začalo 1. ledna 2018:

  V souladu s ustanovením odstavce IV/6 volebního řádu schváleného usnesením Rady ZK č. 0211/R07/12 oznamuji, že:
  do školské rady, jejíž činnost vykonává p. o. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČO 60371731, byl zvolen:

  Masařík František, zvolen jako zákonný zástupce nezletilého žáka třídy 1. C

  Zpráva o výsledku dovolby.pdf

  Členové školské rady:

  Za zřizovatele:

  • Ing. Dvouletý Michal (předseda)
  • Jagošová Pavlína

  Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:

  • Ing. Gajdošík Michal
  • Masařík František

  Za pedagogické pracovníky:

  •  Ing. Skovajsa Adam
  •  Ing. Ilčíková Ingrid

  Oznámení o výsledku voleb do Školské rady při OA a VOŠ

  V souladu s ustanovením odstavce IV/6 volebního řádu schváleného usnesením Rady ZK č. 0211/R07/12 oznamuji, že:

  do školské rady, jejíž činnost vykonává p. o. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČO 60371731, byli zvoleni:

  •  Ing. Skovajsa Adam
  •  Ing. Ilčíková Ingrid
  •  Ing. Gajdošík Michal
  •  Furmánek Patrik

  V Uherském Hradišti 15. listopadu 2017, Ing. Jiří  Durďák (ředitel školy)

  Jmenování do Školské rady při OA a VOŠ

  Rada ZK na svém zasedání dne 11. 12. 2017 jmenovala s účinností od 1. 1. 2018 členy školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách, jejichž činnost vykonávají organizace zřizované ZK. 

  Členy  školské rady při OA a VOŠ byli jmenováni: 

  • Ing. Michal Dvouletý
  • Pavlína Jagošová

  Zpráva o volbách pro KÚ.pdf

  Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada.

  §167(2)       Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

      

  Další obecné informace zákon č. 561/2004 Sb.: 

   

   

  Poslední úprava: 13. 11. 2018 20:14

  Partneři