Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Uplatnění absolventa

  Vyšší odborná škola Ekonomicko-právní činnost Uplatnění absolventa

  Uplatnění absolventa


  Profesní oblastí uplatnění absolventa mohou být zejména:

  • manažerské a ekonomické řídicí funkce nižší a střední úrovně
  • činnosti na pozicích typu finanční manažer, marketingový manažer, obchodní a personální manažer. 
  • právní asistent, který připravuje dokumentaci soudních podání, zpracovává právní rozbory, dojednává termíny soudních jednání, vede právní agendu
  • pracovní pozice v peněžnictví, pojišťovnictví, např. jako analytik finančního trhu, pracovník řízení úvěrů, pracovník finanční a daňové správy.

  Uplatnění najde také v řadě samostatných referentských pozic, např. samostatný finanční referent, který je schopen sledovat vývoj finanční situace, řídit a usměrňovat finanční toky, navrhovat způsoby financování organizace a zpracovávat finanční plány.

  Profesní uplatnění je také možné na pozicích samostatných administrativních pracovníků při zajišťování hospodaření a správy ve společenských, politických a zájmových organizacích a sdruženích jakož i referentských činností typu samostatný organizační pracovník, hospodářsko správní referent apod.


  Poslední úprava: 1. 6. 2013 11:22

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech