Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Organizace výuky

  Vyšší odborná škola Výuka Organizace výuky

   

  Organizace výuky

   

  Doba studia: 3 roky (6 studijních období - zimní/letní). Zimní období začíná ve stejný den jako střední školy, tj. první pracovní den od 1. září

  Místa výuky: budova Obchodní akademi Uherské Hradiště nebo budova Obchodní akademie Kroměříž (student si zvolí při přijímacím řízení)

  Forma studia: denní (student dochází do vyučování denně dle rozvrhu)

  Studijní obbdobí: každé období je rozděleno na studijní období a zkouškové období

  Princip: kreditní systém - student získává za každý předmět určený počet kreditů (bodů), každý rok musí získat minimálně 60 kreditů, za celé studium 180 kreditů. Předměty jsou zakončeny zápočtem, klasifikovaným zápočet nebo zkouškou

  Odborná praxe: 1. ročník - 4 týdny (jaro), 2. ročník - 4 týdny (jaro), 3. ročník 2x4 týdny (podzim, jaro)

  Podrobněji: Vzdělávání se uskutečňuje v denní formě vzdělávání. Školní vyučování ve školním roce trvá 40 týdnů. 32 týdnů trvá školní výuka, 6 týdnů je určeno k samostatnému studiu a získání hodnocení, dva týdny tvoří časová rezerva. Teoretická příprava se uskutečňuje formou přednášek, cvičení, konzultací a seminářů. Část školního roku od 1. září do 31. ledna tvoří zimní období, část roku od 1. února do 31. srpna tvoří letní období. Pro kvantitativní hodnocení průběhu studia slouží kreditový systém ECTS používaný na všech vysokých školách.
  Studium je zakončeno absolutoriem a získáním titulu DiS.

  Školné

  Školné činí 2 500 Kč za školní rok (splatné ve dvou splátkách v září a únoru: 1500 + 1000 Kč).

  Podmínky pro přijímání studentů

  Studium je určeno pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínky pro přijetí jsou definovány v podobě kritérií přijímacího řízení, které jsou zveřejňovány v nejméně dvouměsíčním předstihu před vyhlášeným termínem přijímacího řízení.

   

   

  Poslední úprava: 25. 1. 2021 14:17

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech