Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Aktuality

  Informace k zahájení školního roku 2021/2022

  Informace k zahájení školního roku budou zveřejněny na webových stránkách školy v druhé polovině měsíce srpna – s ohledem na aktuálnost a upřesnění požadavků ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví týkajících se přítomnosti žáků, testování apod.

  Rozdělení žáků přijatých ke studiu 1. ročníků do jednotlivých tříd bude zveřejněno 1. září 2021 u vchodu do budovy školy. Veškeré informace, které souvisí se studiem žáků na škole, obdrží žáci na třídnických hodinách, které se uskuteční 1. září 2021 od 8:00 hodin. Pořízení učebnic a pomůcek bude řešeno v průběhu prvního vyučovacího týdne.

  Tisk | Export do PDF | Poslední úprava: 16. 7. 2021 09:14

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech